.

Νέα λιγνιτική μονάδα Πτολεμαϊδα 5: Δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις

Πληθαίνουν οι αναφορές, που άλλωστε απορρέουν από την κοινή λογική για σύμπραξη με ιδιώτες στην κατασκευή της νέας λιγνιτικής μονάδας Πτολεμαϊδα 5. Το γεγονός της έλλειψης ρευστότητας και δυσκολίας χρηματοδότησης της νέα μονάδας της ΔΕΗ έχει άλλωστε ειπωθεί και από τον Πρόεδρο της ΔΕΗ κατά την τελευταία του επίσκεψη στο ενεργειακό λεκανοπέδιο. Σημειώνεται ότι για τη ΔΕΗ είναι μονόδρομος η αναγκαιότητα συμμετοχής ιδιωτικών κεφαλαίων στην σχεδιαζόμενη επένδυση. Ωστόσο υπάρχουν σημαντικά θέματα τα οποία πρέπει να επιλυθούν και έχουν να κάνουν με τις δεσμεύσεις της ΔΕΗ, των υφιστάμενων - μελλοντικών ορυχείων. Πιο συγκεκριμένα τα θέματα των αποκαταστάσεων των εδαφών και των μετεγκαταστάσεων που πρέπει να διασφαλιστούν με νομικά δεσμευτικούς όρους. Σε κάθε περίπτωση η συμμετοχή, σύμφωνα με τη μέχρι σήμερα σχεδιαζόμενη πολιτική, φαίνεται ότι δεν θα αφορά μόνο μια μονάδα αλλά ένα μερικό "πακέτο" μονάδων με αναφορές για λιγντικές μονάδες της Δυτικής Μακεδονίας. Και αυτό το πακέτο είναι σαν τη δανειακή σύμβαση της χώρας: δεν έχει μόνο δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου