.

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τη Βιομάζα με συμμετοχή ερευνητών της Δυτικής Μακεδονίας

Η καλύτερη αξιοποίηση πηγών βιομάζας είναι ο στόχος των ερευνητικού έργου BIOCLUS (Developing innovation and research environment in five European regions in the field of sustainable use of biomass resources), στο οποίο συμμετέχει και ερευνητική ομάδα από τη Δυτική Μακεδονία.
Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 3,6 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Περιφέρειες της Γνώσης» του 7ου Προγράμματος Πλαίσιο για την Έρευνα της Ε.Ε. Στα πλαίσια αυτά, συσπειρώνει τις προσπάθειες περιφερειακών ερευνητικών κέντρων από τη Φινλανδία, την Ισπανία, τη Σλοβακία, την Πολωνία και την Ελλάδα, με συντονιστή το φινλανδικό Πανεπιστήμιο Jyvaskylan Ammattikorkeakoulu.
Η αξιοποίηση της βιομάζας αποτελεί σημαντικό μοχλό ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας. Στο πλαίσιο του έργου, διαμορφώνονται στρατηγικές για την έρευνα και την περιφερειακή ανάπτυξη, διοργανώνονται σεμινάρια για ανταλλαγή πρακτικών και τεχνογνωσίας μεταξύ των ερευνητών, πραγματοποιούνται τεχνολογικές διαγνώσεις για τις ανάγκες και τα δυνατά σημεία ανά περιφέρεια και αναπτύσσονται κοινά σχέδια δράσης.

Ο ελληνικός φορέας απαρτίζεται από την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, το Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (ΙΤΕΣΚ) του Εθνικού Κέντρου Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και τη βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου Ζιώνας Α.Ε.

Στον δικτυακό τόπο του έργου (http://www.bioclus.eu) είναι διαθέσιμες σχετικές δημοσιεύσεις, κείμενα σχετικά με τη στρατηγική ανάπτυξης και τα κοινά σχέδια δράσης κ.ο.κ.

Αναδημοσίευση: energia.gr...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου