.

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας: Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου 7.12.2012

Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας, θα πραγματοποιηθεί στις 7 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης) με θέματα:  

Θέμα 1ο:     Αίτημα του Συλλόγου υπαλλήλων της πρώην Ν.Α. Κοζάνης, με αφορμή
                    την ενεργοποίηση της εφεδρείας στις αιρετές Περιφέρειες.

Εισηγητής: ο  Πρόεδρος του συλλόγου των υπαλλήλων της πρώην Ν.Α. Κοζάνης,
                     κ. Δημήτριος Καραθανάσης.

Θέμα  2ο:     Έγκριση σύναψης  και σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της
                      Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Καστοριάς) και του Δήμου
                      Καστοριάς, που αφορά την πράξη με τίτλο:  «10ο Δημοτικό Σχολείο
                      Καστοριάς».

Εισηγητής: ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Καστοριάς,  κ.  Δημήτριος Σαββόπουλος.

Θέμα  3ο:      Έγκριση τροποποίησης  προγραμματικής σύμβασης του άρθρου 22, του
                       Ν.3614/2007,  μεταξύ της Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας
                       (Π.Ε. Καστοριάς) και του Δήμου  Νεστορίου για την υλοποίηση του
                       έργου του ΕΣΠΑ:  «Βελτίωση οδού από γέφυρα έως οικισμό
                      Αγίας Άννας».

Εισηγητής: ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Καστοριάς,  κ.  Δημήτριος Σαββόπουλος.


Θέμα  4ο:     Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης   μεταξύ
                      της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακής Ενότητας
                      Καστοριάς) και του Δήμου Καστοριάς, που αφορά το έργο
                      «Κατασκευή οικίσκου στη γεφυροπλάστιγγα Τοιχιού».

Εισηγητής: ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Καστοριάς,  κ.  Δημήτριος Σαββόπουλος.

Θέμα 5ο:     Έγκριση του καταστατικού της Εταιρείας Τουρισμού Δυτικής
                     Μακεδονίας  (Ε.Τ.ΔΥ.ΜΑ).

Εισηγητής: ο  Περιφερειακός Σύμβουλος,  κ. Φιλώτας Ταλίδης.

Θέμα 6ο:     Ορισμός Προέδρου στο Δ.Σ. της εταιρείας Τουρισμού Δυτικής
                    Μακεδονίας  (Ε.Τ.ΔΥ.ΜΑ).

Εισηγητής: ο  Περιφερειάρχης  Δυτικής Μακεδονίας,  κ. Γεώργιος  Δακής.

Θέμα 7ο:     Έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην 
                    «Ευρωπαΐκή Χάρτα για την Ισότητα των Φύλλων στις Τοπικές
                    Κοινωνίες» και εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή της.

Εισηγητής: ο  Περιφερειάρχης  Δυτικής Μακεδονίας,  κ. Γεώργιος  Δακής.

Θέμα 8ο:     Ορισμός εκπροσώπων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας
                     Δυτικής Μακεδονίας στην Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας.

Εισηγητής: ο  Περιφερειάρχης  Δυτικής Μακεδονίας,  κ. Γεώργιος  Δακής.

Θέμα 9ο:     Λήψη απόφασης για την άρση επιβολής διοδίων Δυτικά της Σιάτιστας.

Εισηγητής: ο  επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης,  κ. Ιωάννης Παπαϊορδανίδης.

Θέμα 10ο:    Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής
                    Μακεδονίας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής
                    Μακεδονίας και αποδοχή του 50% των δαπανών του κτιρίου ΖΕΠ
                    από 1-7-2011.

Εισηγητής: ο  Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής,  κ. Βασίλειος  Πάτρας.

Θέμα 11ο:   Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής 
                    Μακεδονίας, οικονομικού έτους 2011 (7η/2011).   

Εισηγητής: ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής,  κ. Βασίλειος Πάτρας.

Θέμα 12ο:   Μαζικές πληρωμές μέσω WINBANK (internet
                    της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.   

Εισηγητής: ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής,  κ. Βασίλειος Πάτρας.Θέμα 13ο:     Προτάσεις έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για υποβολή
                      στο ΕΣΠΑ συνολικού προϋπολογισμού 53.535.000,00 €.

Εισηγητής: ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Κοζάνης,  κ. Ιωάννης Σόκουτης.

Θέμα 14ο:     Τροποποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της πρώην
                      Ν.Α. Κοζάνης, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του
                      Κέντρου Περιβάλλοντος Κοζάνης.

Εισηγητής: ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Κοζάνης,  κ. Ιωάννης Σόκουτης.

Θέμα 15ο:     Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής
                      Μακεδονίας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής
                      Μακεδονίας για την εκτέλεση δασοτεχνικών έργων στα πλαίσια του
                      προγράμματος «ΠΙΝΔΟΣ».

Εισηγητής: ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Κοζάνης,  κ. Ιωάννης Σόκουτης.

Θέμα 16ο:     Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας
                       Δυτικής Μακεδονίας (Π.Ε. Κοζάνης) και του Ινστιτούτου Εδαφολογίας
                       Θεσσαλονίκης του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.

Εισηγητής: ο  Αντιπεριφερειάρχης  Π.Ε. Κοζάνης,  κ. Ιωάννης Σόκουτης.

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου

Παναγιώτης Πλακεντάς
Πίνακας Αποδεκτών:
  1. Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας
  2. Βουλευτές  Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας
  3. Πολιτικά Κόμματα
  4. ΜΜΕ
Κοινοποίηση:
1.      Γραφεία θεματικών Αντιπεριφερειαρχών Π.Δ.Μ.
2.      Εκτελεστικός Γραμματέας της Π.Δ.Μ.
3.      Γενικοί Διευθυντές Π.Δ.Μ.
4.      Δήμοι Π.Δ.Μ.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου