.

ΥΠΕΚΑ: Πρόσκληση για κατάθεση προτάσεων για την ενίσχυση της ανακύκλωσης

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προσκαλεί τα συλλογικά και ατομικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ανακύκλωσης) συσκευασιών, ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (μπαταρίες), ελαστικών οχημάτων, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) και αποβλήτων λιπαντικών ελαίων να καταθέσουν τις προτάσεις τους για την ενίσχυση της ανακύκλωσης. Στόχος είναι η συλλογή και αξιολόγηση στοχευμένων προτάσεων σε σχέση με τη προώθηση και περαιτέρω εξάπλωση της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων.

Οι προτάσεις θα πρέπει να αποσταλούν μέχρι και την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση secmin@prv.ypeka.gr και θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ.

Στη συνέχεια θα υπάρξει συνάντηση με τους φορείς για την επεξεργασία των προτάσεων.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου