.

Συνολική ΜΠΕ ορυχείων 147.925 στρ στην περιοχή Πτολεμαϊδας 11.2011

Παρατίθεται η έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το έργο της εκμετάλευσης λιγνίτη των ορυχείων Πτολεμαϊδας. Πρόκειται για τη μεγάλη ΜΠΕ η οποία παρατίθεται παρακάτω:

Συνολική ΜΠΕ ορυχείων 147.925 στρ στην περιοχή Πτολεμαϊδας 11.2011

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου