.

ΙΕΝΕ: Η Ενεργειακή Αποδοτικότητα Κτηρίων στο Επίκεντρο των Ευρωπαϊκών Πολιτικών για την Ενέργεια

Η σημασία της εξοικονόμησης ενέργειας στον κτηριακό τομέα και οι συναφείς πολιτικές της ΕΕ αποτέλεσαν το αντικείμενο δύο πολύ σημαντικών Σεμιναρίων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Αποδοτικότητας των Κτηρίων (Buildings Performance Institute Europe, BPIE), που πραγματοποιήθηκαν στις αρχές Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες. Το πρώτο Σεμινάριο, με τίτλο «Principles for Nearly Zero-Energy Buildings», πραγματοποιήθηκε στις 9 Νοεμβρίου, ενώ το δεύτερο, με τίτλο «European Buildings Under the Microscope», πραγματοποιήθηκε στις 10 Νοεμβρίου.

Ενεργό συμμετοχή στα Σεμινάρια είχε ο Γενικός Διευθυντής του ΙΕΝΕ κ. Κωστής Σταμπολής, ο οποίος τοποθετήθηκε πάνω στα θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας και εξοικονόμησης ενέργειας, με ειδική αναφορά στα ηλιακά παθητικά συστήματα και τα ηλιακά θερμικά συστήματα και τις εφαρμογές τους στην Ελλάδα (βλ. www.bpie.eu).

Το ΙΕΝΕ συνεργάστηκε με το ΒΡΙΕ στην εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Principles for Nearly Zero-Energy Buildings», η οποία ολοκληρώθηκε πρόσφατα.

Η μελέτη αποτελεί μία αναλυτική και τεκμηριωμένη αποτύπωση της παρούσας κατάστασης σε όλες τις χώρες της ΕΕ-27 αναφορικά με την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων αλλά και τις προοπτικές που υπάρχουν για την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Για τον παραπάνω σκοπό συντάχθηκαν ειδικά “Templates”, ένα για κάθε μία χώρα όπου έγινε σαφής και λεπτομερής αναφορά για την μέχρι τώρα πρόοδο της κάθε μίας χώρας στον συγκεκριμένο τομέα καθώς και για τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις όπως και για τα χρηματοοικονομικά κίνητρα –εργαλεία τα οποία προσφέρονται για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στα κτήρια. Το ΙΕΝΕ συμμετείχε στην εν λόγω μελέτη με τη σύνταξη των “Templates” για την Ελλάδα και την Κύπρο. Για το “Template” της Κύπρου υπήρξε στενή συνεργασία με το το Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου.

Το ΒΡΙΕ, με έδρα τις Βρυξέλλες, έχει ως κύριο στόχο του την προσπάθεια, μέσω της διάχυσης της πληροφορίας αλλά και διαφόρων εκδόσεων – μελετών, την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων σε όλη την Ευρώπη, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των εκπομπών CO2 που εκπέμπονται απ’ τα κτήρια.

Το θέμα της εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια αναδεικνύεται ως μείζονος σημασίας για την Ε.Ε.(EU) καθ’ ότι αυτά συμμετέχουν μ’ ένα υψηλό ποσοστό στην συνολική ενεργειακή κατανάλωση των 27 το ποίο εκτιμάται σήμερα γύρω στο 40%.

Ο στόχος εξάλλου της Ε.Ε. είναι η μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου (GHG) κατά 80% μέχρι το 2050 από τα επίπεδα του 1990. Στο πλαίσιο αυτό ο ρόλος της εξοικονόμησης ενέργειας στο δομημένο περιβάλλον αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Σύμφωνα με υπολογισμούς της Ε.Ε. για να μπορέσει να επιτευχθεί ο ανωτέρω στόχος θα πρέπει να υπάρχει στόχευση για μηδενική ενεργειακή κατανάλωση στα κτήρια και τις συσχετιζόμενες με αυτά εκπομπές αερίων. Να σημειωθεί ότι μεγαλύτερο από το ¼ του συνολικού κτιριακού αποθέματος πρόκειται να κατασκευασθεί από τώρα μέχρι το 2050.

Η αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Οδηγία (Energy Performance of Buildings Directive) μέσω του άρθρου 9, αναφέρεται στα κτήρια μηδενικής ενέργειας (zero energy buildings) ως μια από τις μελλοντικές απαιτήσεις που θα αρχίσουν να εφαρμόζονται μετά το 2019 για τα δημόσια κτήρια, και το 2021 για όλα τα νέα κτήρια. Σύμφωνα με την EPBD ορισμός ενός κτηρίου μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης έχει ως εξής: ένα κτήριο το οποίο έχει πολύ υψηλή ενεργειακή απόδοση, ενώ σχεδόν μηδενικό ή πολύ χαμηλό ποσοστό ενέργειας που θα χρειασθεί για τη λειτουργία του κτηρίου θα πρέπει να καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό από ΑΠΕ συμπεριλαμβανομένης ενέργειας που παράγεται στο ίδιο το κτήριο ή σε κοντινή με αυτό απόσταση.

Πηγή: ΙΕΝΕ

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου