.

Σ.Δ.Μ.Ε.: Ημερίδα για έλεγχο δοµικής επάρκειας αυθαίρετων κατασκευών

Σας προσκαλούµε στην εκδήλωση που θα πραγµατοποιηθεί στις 23¬11¬2011 και ώρα 06:00 µ.µ. στο αµφιθέατρο του Ε.Β.Ε. (Μονής Γουµέρας 6) στην Πτολεµαΐδα, µε θέµα:
«Έλεγχος δοµικής επάρκειας αυθαίρετων κατασκευών µε τον Ν.4014»
Εισηγητής:
Παναγιώτης Σ. Αντωνιάδης Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. MSc Αντισεισµικός Σχεδιασµός Τεχνικών Έργων

Περιεχόµενο Σεµιναρίου:
• Τι προβλέπεται αναφορικά µε το δοµικό έλεγχο των κατασκευών
• Εισαγωγή στις µεθόδους «οπτικού ελέγχου των κατασκευών»
• Παρουσίαση της µεθόδου οπτικού ελέγχου του ΟΑΣΠ-ΥΠΕΧΩΔΕ 2000
• Παραδείγµατα
• Εισαγωγή στην παθολογία των κατασκευών
• Μέθοδοι επιτόπου αποτίµησης των ιδιοτήτων των υλικών
• Μελέτη αποτίµησης ¬ενίσχυσης: το κανονιστικό πλαίσιο ¬Εισαγωγή στον EC8¬3 (EN 1998¬3)
• Εισαγωγή στη φιλοσοφία σχεδιασµού µε βάση τη στοχευόµενη επιτελεστικότητα
• Η σπουδαιότητα του επιπέδου γνώσης των ιδιοτήτων των υλικών
• Μέθοδοι ανάλυσης κατά τον ΕΝ 1998¬3

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου