.

ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας: Συνεδρίαση Δ.Ε. 29.11.2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 32η ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
ΤΡΙΤΗ 29-11-2011
ΩΡΑ: 7:00 μ.μ.

Θέματα ημερήσιας διάταξης
1. Επικύρωση πρακτικών.
2. Ενημέρωση – ανακοινώσεις *
3. Έγκριση δαπανών.
4. Συγκρότηση Διεπιστημονικής Ομάδας Εργασίας σε συνέχεια της διημερίδας για την βιομηχανική κληρονομιά: «Συστηματική καταγραφή και διάσωση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς της Δυτικής Μακεδονίας».
5. Τρόπος υλοποίησης από το ΤΕΕ/ΤΔΜ των παρακάτω:
I. Προετοιμασία της τοπικής κοινωνίας για τα μεγάλα ενεργειακά έργα της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία
II. Συγγραφή τεχνικών προδιαγραφών και τιμολογίων για τη χρήση ιπτάμενης τα τέφρας σε υποβάσεις, βάσεις, επιφάνειες κύλισης και προκατασκευασμένων έργων
6. Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας με αντικείμενο «Τεκμηρίωση του κόστους μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας σε καθεστώς χαμηλής λιγνιτικής παραγωγής»
7. Αξιολόγηση πρότασης από εταιρείες του εξωτερικού για απασχόληση ελλήνων μηχανικών της Δυτικής Μακεδονίας
8. Διοργάνωση εκπαιδευτικής εορταστικής εκδήλωσης για παιδιά μελών του ΤΕΕ/ΤΔΜ
9. Γνωμοδότηση ΤΕΕ/ΤΔΜ για ΓΠΣ Σιάτιστας.
10. Οριστικοποίηση Κανονισμού ΤΕΕ/ΤΔΜ για εκδηλώσεις, προβολή, χρήση αιθουσών
11. Συζήτηση για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στη Δυτική Μακεδονία
13. Επιστολές συναδέλφου για:
i. την εξώδικη επιστολή αντιδίκου για σχετική με πραγματογνωμοσύνη που συνέταξε μετά από αίτημα και απόφαση του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. και
ii. απόλυσή του από την ΑΝ.ΓΡΕ.


* Ενημέρωση – Ανακοινώσεις
α) Δ.Τ. ΤΕΕ «Τη δικαστική διερεύνηση της διαχείρισης των αποθεματικών του ΕΤΑΑ ζητούν με αναφορά προς την Εισαγγελία Εφετών Αθηνών το Τ.Ε.Ε. και οι επιστημονικοί φορείς της χώρας. Οι απώλειες είναι τεράστιες, ο κίνδυνος να μην καταβληθούν συντάξεις και παροχές στο μέλλον άμεσος».
β) Ενημερωτική επιστολή Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για εκπαίδευση ενεργειακών επιθεωρητών
γ) Ανακοίνωση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε 2 Ομάδες Εργασίας της Ν.Ε. Φλώρινας.
δ) Επιστολή ΕΜΔΥΔΑΣ Δυτικής Μακεδονίας «Λειτουργικές δυσχέρειες στο Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων της ΔΤΕ της Π.Ε. Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
ε) Ψήφισμα Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης Πολιτικών Μηχανικών Τμήματος Λέσβου για το ψηφισθέν νομοσχέδιο Νέος τρόπος έκδοσης αδειών και ελέγχου κατασκευών.
στ) Επιστολή Ελληνικής Εταιρίας Περιβάλλοντος και πολιτισμού Παραρτήματος Θεσσαλονίκης για τη διημερίδα για τη βιομηχανική κληρονομιά (18 και 19/11/2011 στην Κοζάνη).
ζ) Ψήφισμα Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας για το ΤΣΜΕΔΕ.
η) Επιστολές ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς και ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας για το ΤΣΜΕΔΕ.
ι) Ενημερωτική ημερίδα Υπουργείου Υποδομών με θέμα: Διαχείριση κρίσεων – φυσικές καταστροφές – σεισμοί» για την Τεχνική Παραγωγής Δημόσιων Έργων των Οργανικών Μονάδων της ΓΓΔΕ και ΓΓΣΔΕ του ΥΠΟΜΕΔΙ Αθήνα Τρίτη 29-11-2011.
ια) Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών για απόσπαση υπαλλήλων φορέων του Δημοσίου που είχαν εκλεγεί σε Δήμους Περιφέρειες.
ιβ) Επιστολή – ερώτημα Τ.Ε.Ε. Κέρκυρας προς ΙΕΚΕΜ για την εκπαίδευση Ενεργειακών Επιθεωρητών.
ιγ) Ψηφίσματα Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε. Ανατολικής Κρήτης.
ιδ) Επιστολή ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας για εξαίρεση μηχανικών από καταστάσεις εφεδρείας.
ιε) Επιστολή ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ για την έναρξη του ολοκληρωμένου προγράμματος Συμβουλευτικής και Κατάρτισης επιχειρήσεων με πάνω από 5 εργαζόμενους με δυνατότητα πλήρους χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ «Επενδύω στη Γνώση».

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Μαυροματίδης

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου