.

ΚΥΑ για Εκπαίδευση και εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών

Εκδόθηκε η υπ. αριθμό KYA 192 [FEK 2406 Τεύχος Β/31-10-2011] με θέμα Εκπαίδευση και εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών. Παρακάτω μπορείτε να δείτε την ΚΥΑ: ΚΥΑ: Εκπαίδευση και εξεταστική διαδικασία Ενεργειακών Επιθεωρητών

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου