.

Σπάρτακος: Εξώδικο στη ΔΕΗ για τη μισθοδοσία των εργαζομένων

ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Της Πρωτοβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης με την επωνυμία: Σωματείο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΔΕΗ ¨ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ¨, που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα, Βασ Κων/νου 4 (1ος όροφος) και εκπροσωπείται νομίμως,

Προς:
1. Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ¨Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, Ανώνυμη Εταιρεία (ΔΕΗ Α.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Χαλκοκονδύλη 30) και εκπροσωπείται νομίμως,
2. Τον κ. Αρθούρο Ζερβό υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνοντος Συμβούλου και νομίμου εκπροσώπου της ΔΕΗ Α.Ε., κατοικοεδρεύοντα ως εκ της εν λόγω ιδιότητάς του ομοίως.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου μας κατά την έκτακτη συνεδρίασή του την Κυριακή 13.11.2011, αποφάσισε ομόφωνα την αποστολή εξώδικης Δήλωσης – Πρόσκλησης.

Κύριε Πρόεδρε
Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα:
Με τον Νόμο 4024/11 για συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 -2015, προβλέπονται μισθολογικές ρυθμίσεις, η ισχύς των οποίων αρχίζει από 1.1.2011.
Πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 31, παράγραφος 5, αναφέρεται ότι για τις επιχειρήσεις, για τους οργανισμούς και τις εταιρείες της υποπαραγράφου 1β, το μέσο κατά κεφαλήν κόστος των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδομάτων, αποζημιώσεων και αμοιβών γενικά του πάσης φύσεως προσωπικού, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 65% του μέσου κατά κεφαλήν αντίστοιχου κόστους της επιχείρησης, του οργανισμού ή της εταιρείας, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί κατά την 31.12.2009.
Είναι γνωστό ότι οι υπηρεσίες της επιχείρησης επεξεργάζονται διάφορα σενάρια για τον τρόπο υλοποίησης της συγκεκριμένης διάταξης του Νόμου, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους δύο σημαντικές κατά την άποψή μας παραμέτρους:
Πρώτον: Οι όποιες ρυθμίσεις – περικοπές στην μισθοδοσία των εργαζομένων θα ξεκινήσουν σε μια ενιαία καθετοποιημένη επιχείρηση, ενώ ο έλεγχος μετά το πέρας του τριμήνου από την ειδική Γραμματεία των ΔΕΚΟ θα γίνει στις εταιρείες που δημιουργούνται μετά την απόσχιση, για τις οποίες δεν θα έχετε την ανάλογη ευθύνη διοίκησης.
Δεύτερον : Είναι γνωστό ότι η μισθοδοσία των εργαζομένων στην επιχείρηση πραγματοποιείται στις 15 (προκαταβολή) και στις 30 (εξόφληση) έκαστου μήνα και αφορά τις τακτικές αποδοχές του τρέχοντος μήνα και την εκκαθάριση των μεταβλητών του προηγούμενου. Στην προκειμένη περίπτωση, ΔΕΝ νομιμοποιήστε να προβείτε σε περικοπές επί των μεταβλητών στην εκκαθάριση μισθοδοσίας του μήνα Νοέμβρη, γιατί αφορά δεδουλευμένα των εργαζομένων, που πραγματοποιήθηκαν τον μήνα Οκτώβρη.

Κύριε Πρόεδρε
Το Σωματείο Ενέργειας ΔΕΗ ¨ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ¨ σας καλεί να μην πραγματοποιήσετε περικοπές στα μεταβλητά του προηγούμενου μήνα και να διευκρινιστούν απόλυτα και με σαφήνεια τα όσα ο Νόμος ορίζει, μετά τη απόσχιση του κλάδου. Σε διαφορετική περίπτωση, με ευθύνη του Σωματείου, θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια, μηδέ εξαιρουμένων και των απεργιακών κινητοποιήσεων.


Για το Σωματείο Παραγωγής
Ηλεκτρικής Ενέργειας ¨ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ¨

Ο Πρόεδρος Ο Γεν . Γραμματέας
Γιώργος Αδαμίδης Μάστορας Αθανάσιος


Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Υπουργό Οικονομικών κ. Ε. Βενιζέλο
- Υπουργό ΠΕΚΑ κ. Γ. Παπακωνσταντίνου
- ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου