.

Σπάρτακος: Επιστολή για την επίσπευση διαδικασιών για τη νέα λιγνιτική μονάδα Πτολεμαϊδα 5

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Θέμα: Ανάδειξη μειοδότη και υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή της Μονάδας ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ V

Κύριε πρόεδρε
Είναι γνωστό ότι το Δ.Σ της ΔΕΗ ΑΕ στις 14.4.2010 με απόφασή του, ενέκρινε τα τεύχη Διακήρυξης για την μελέτη, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία της Ατμοηλεκτρικής Μονάδας, ισχύος 550 έως 660 MW, μονάδας γνωστής ως ¨ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ V¨.
Την ίδια μέρα το συνδικάτο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ μαζί με τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ παρέστησαν στην εν λόγω συνεδρίαση του Δ.Σ., εκφράζοντας την ικανοποίηση τους για την απόφαση.
Κάτι παραπάνω από έναν χρόνο μετά, στις 28.6.2011, και έπειτα από συντονισμένες προσπάθειες της Διοίκησης, είχαμε την υποβολή προσφορών από 2 διαγωνιζόμενους: την ΤΕΡΝΑ ΑΕ και τον όμιλο εταιριών ALSTOM, METKA, DAMCO.
Με ευθύνη του Δ.Σ. της ΔΕΗ ΑΕ συγκροτήθηκε Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών, η όποια σε πολύ σύντομο χρόνο κατάφερε να ολοκληρώσει ένα εξαιρετικής δυσκολίας έργο, έτσι ώστε στις 24.10.2011 να γίνει η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, όπως και αναφέρει το δελτίο τύπου που εξέδωσε η Επιχείρηση.
Κύριε πρόεδρε
Σήμερα, έναν μήνα μετά, έχουμε αποκτήσει την αίσθηση ότι καθυστερεί και μάλιστα αδικαιολογήτως η ανάδειξη του μειοδότη, καθώς και η υπογραφή της σύμβασης και δεν μπορούμε παρά να επιστήσουμε την προσοχή σας για την ταχεία ολοκλήρωση των διαδικασιών, καθώς ούτε ο χρόνος είναι ουδέτερος ούτε και πολλά περιθώρια υπάρχουν.
Είναι γνωστό ότι η κατασκευή της Μονάδας αυτής από τη ΔΕΗ αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά έργα της χώρας, που θα συμβάλλει στην αναπτυξιακή προοπτική της, στην αναπτυξιακή προοπτική της επιχείρησης και της τοπικής κοινωνίας. Είναι ένα έργο πνοής, που σήμερα περισσότερο από ποτέ, επιβάλλεται και επιτάσσεται η κατασκευή της για λόγους οικονομικούς και ηθικούς.
Ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ παρακολουθεί στενά το ζήτημα και αναμένει ότι σε σύντομο χρόνο και μετά από σχετικές, άμεσες ενέργειες της Διοίκησης, θα αναδειχθεί μειοδότης και θα υπογραφεί η σύμβαση για την κατασκευή της μονάδας «ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ V».

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ¨ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ¨
Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας

Γιώργος Αδαμίδης Αθανάσιος Μάστορας

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
• Υπουργό Οικονομικών κ. Ε. Βενιζέλο
• Υπουργό ΠΕΚΑ κ. Γ. Παπακωνσταντίνου
• Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας κ. Γ. Δακή
• Δήμαρχο Κοζάνης κ. Λ. Μαλούτα
• Δήμαρχο Πτολεμαΐδας κ. Π. Βρυζίδου
• Εκπροσώπους εργαζομένων στο ΔΣ της ΔΕΗ ΑΕ
• ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
• Εργατικά Κέντρα

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου