.

ΔΕΗ: Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων των Κατηγοριών/Ειδικοτήτων ΔΟ1/Α, T4/ΣΤ, Τ4/Χ

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε (www.dei.com.gr ) οι Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων της Προκήρυξης 1/2007 με τους επιτυχόντες των Κατηγοριών/Ειδικοτήτων ΔΟ1/Α (Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Οικονομικών, Θεωρητικών Επιστημών), Τ4/ΣΤ (Μηχανοτεχνιτών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού) και Τ4/Χ (Χειριστές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών)

Οριστικός Πίνακας Προσληπτέων των Κατηγοριών/Ειδικοτήτων Τ4/Χ (Χειριστές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών)
Oριστικός Πίνακας Προσληπτέων των Κατηγοριών/Ειδικοτήτων Τ4/ΣΤ(Μηχανοτεχνιτών Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού).
Oριστικός Πίνακας Προσληπτέων των Κατηγορίων Ειδικοτήων ΔΟ1/Α (Πτυχιούχοι Ανωτάτων Οικονομικών, Θεωρητικών Επιστημών)
Οι εν λόγω οριστικοί πίνακες έχουν ήδη αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση στο ΦΕΚ.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου