.

Νομαρχία Κοζάνης: Ενδιάμεση έκθεση προόδου Επιδημιολογικής Μελέτης στο Νομό Κοζάνης

Η πραγματοποίηση της προγραμματικής σύμβασης ενεργοποιήθηκε την Δευτέρα 22 Μαρτίου 2010 κατά την υπογραφή αυτής από τα συμβαλλόμενα μέρη στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης σε ανοικτή παρουσίαση με συμβαλλόμενα μέρη τη Ν.Α. Κοζάνης, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Αμιγή Νομαρχιακή Επιχείρηση Ν.Α Κοζάνης «Κέντρο Περιβάλλοντος».

Κατά το διάστημα των πρώτων 5 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης του έργου πραγματοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες δράσεις σύμφωνα με το ερευνητικό πρωτόκολλο ως εξής:
1) Διοργάνωση ενημερωτικής ανοικτής συζήτησης με τους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Νομού Κοζάνης.
2) Δημιουργία δικτύου επικοινωνίας με τους εκπροσώπους των Δήμων του Νομού Κοζάνης.
3) Κατάρτιση προγράμματος επικοινωνίας της ερευνητικής ομάδας με τους Δήμους του Νομού.
4) Συνάντηση με ληξιάρχους και υπαλλήλους δημοτολογίου όλων των δήμων του νομού Κοζάνης στην οποία ορίστηκαν οι ημερομηνίες συλλογής υλικού ανά Δήμο η οποία αφορά στην συλλογή στοιχείων πιστοποιητικού θανάτου και ληξιαρχικών πράξεων θανάτου κατά την τελευταία δεκαετία και συγκεκριμένα κατά το διάστημα από αρχή 1999 έως και τέλος 2009. Στην παρούσα φάση έχει ολοκληρωθεί η συλλογή πιστοποιητικών θανάτου και ληξιαρχικών πράξεων θανάτου από τους 15 εκ των 19 Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Κοζάνης. Η συλλογή υλικού από τους εναπομείναντες Δήμους και Κοινότητες αναμένεται να ολοκληρωθεί άμεσα.
5) Παράλληλα με τις προαναφερθείσες σε τοπικό επίπεδο δράσεις, εκπόνηση επισταμένης βιβλιογραφικής ανασκόπησης σχετικά με την υπάρχουσα επιστημονική γνώση στο αντικείμενο της μελέτης.
Με την ολοκλήρωση της συλλογής του υλικού για την μελέτη θνησιμότητας θα πραγματοποιηθεί η κωδικοποίηση και καταχώρηση των δεδομένων σε ειδική βάση για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων της μελέτης.

«Πρόκειται για μια πρωτοποριακή δράση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης προκειμένου να δείξει τις επιπτώσεις της δραστηριότητας της ΔΕΗ στην υγεία των κατοίκων της περιοχής μας» τόνισε η Πρόεδρος του Κέντρου Περιβάλλοντος και Γραμματέας του Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης Κυριακή Αποστολίδου.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου