.

ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας: Συνεδρίαση Δ.Ε. 7.9.2010

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18η ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
ΤΡΙΤΗ 7-9-2010 ΩΡΑ: 8:00 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις.
α) Επιστολή Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για την αναγκαιότητα άμεσης επίλυσης προβλημάτων γραφείων ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ Δυτικής Μακεδονίας.
β) Ανακοίνωση Δ.Ε. Τομέα Μηχανικών και ΕΔΕ (ΤΣΜΕΔΕ /ΕΤΑΑ) για ενέργειες επίλυσης προβλημάτων ΤΣΜΕΔΕ.
γ) Επιστολή Τ.Ε.Ε. Πελοποννήσου για την εφαρμογή της εγκυκλίου 3/2010 του ΥΠΕΚΑ.

2. Αίτημα Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων ΑΜΕΑ Κοζάνης Ηλιαχτίδα για συνδρομή του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. ως συμβούλου για την έγκαιρη ένταξη του έργου υποδομές προστατευόμενη διαβίωση παιδιών με αναπηρία στο ΕΣΠΑ 2007-2013.

3. Αναπτυξιακός νόμος - τελική έκδοση μνημονίου φορέων για το νέο αναπτυξιακό νόμο.

4. Ενημέρωση για ΚΕΝΑΚ, Ενεργειακούς Επιθεωρητές, προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων - ενέργειες εκ μέρους Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

5. Πρόγραμμα Interreg – Θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς.Ο Πρόεδρος


Δ. Μαυροματίδης

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου