.

ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας: Συνεδρίαση Δ.Ε. 14.9.2010

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19η ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
ΤΡΙΤΗ 14-9-2010 ΩΡΑ: 8:00 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις.
α) Επιστολή ΕΤΑΑ ΤΣΜΕΔΕ για την πορεία πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου.
β)Επιστολή ΤΕΕ Τμήματος Δυτικής Κρήτης με θέμα: Ζητήματα εκπόνησης μελετών τρέχουσας τεχνολογίας μέσω προγραμματικών συμβάσεων.
γ) Ενημερωτική επιστολή Τράπεζας Πληροφοριών ΤΕΕ προς τους συνδρομητές της.
δ) Ανακήρυξη Προεδρείου Αντιπροσωπείας και Δ.Ε. ΤΕΕ/Τ.Α.Μ. Νέος Πρόεδρος Δ.Ε. ο συν. Λιόγκας Βασίλειος.
ε) Ανακήρυξη νέου μέλους Δ.Ε. Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ. Τσιάφη Ιωάννη στη θέση της παραιτηθείσης Πεχλιβάνου Αικατερίνης.
στ) Αποστολή ερωτηματολογίου Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής εκπαίδευσης.
ζ) Αποστολή ΚΥΑ για καθορισμό προστίμων κλπ. σε περίπτωση παράβασης του Ν. 3888/2010 για απαγόρευση καπνίσματος.
η) Εγκαίνια «Λιάπειου Κέντρου Αθλητισμού και Αναψυχής 15-10-2010.
θ) Αποστολή από Ν.Στεφανή (ομότιμο μέλος ΤΕΕ) επικαιροποιημένη τεχική μελέτη για την εκμετάλλευση των λιγνιτωρυχείων Πτολεμαϊδας της Δ.Ε.Η. Α.Ε.
ι) Επιστολή Προϊσταμένου Τ.Π. Σιάτιστας προς την ΕΠΑΕ Κοζάνης για τα φωτοβολταϊκά στις στέγες του παραδοσιακού οικισμού Σιάτιστας.

2. Ανακοίνωση Αναπτυξιακής Καστοριάς Α.Ε. για απασχόληση επιστημονικού προσωπικού για μελέτες του Δήμου Καστοριάς.

3. Ρήγμα Μαυροπηγής.

4. Συγκρότηση Μόνιμων Επιτροπών Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

5. Δημιουργία νέας ιστοσελίδας Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

6. Εναρμόνιση φωτοβολταϊκών στοιχείων στο δομημένο οικιστικό περιβάλλον.
Ο Πρόεδρος
Δ. Μαυροματίδης

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου