.

Συνήγορος του Πολίτη: Επιστολή για Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από τη λειτουργία των ορυχείων στον νομό Κοζάνης

Επιστολή του Συνηγόρου του Πολίτη με θέμα: Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από τη λειτουργία των ορυχείων στον νομό Κοζάνης - Σταθμοί μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και στελέχωση υπηρεσιώνΣυνήγορος του Πολίτη Σεπ 2010 για Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία των ορυχείων στον νομό

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου