.

ΔΕΗ: Πίνακες Προσληπτέων Τ4/Α (Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων) και Τ4/Β (Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε (www.dei.com.gr ) οι Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων της Προκήρυξης 1/2007 με τους επιτυχόντες των Κατηγοριών/Ειδικοτήτων Τ4/Α (Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων) και Τ4/Β (Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών).

Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων των Κατηγοριών/Ειδικοτήτων Τ4/Β (Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών)

Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων των Κατηγοριών/Ειδικοτήτων Τ4/Α (Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων)

Οι εν λόγω οριστικοί πίνακες έχουν ήδη αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση στο ΦΕΚ.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου