.

Νομαρχιακό Συμβούλιο Κοζάνης: Συνεδρίαση 29.9.10 για Τοπικό Πόρο και Μεταλιγνιτική Περίοδο

Σε συνεδρίαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 29-9-2010,ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 την αίθουσα συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου στο νομαρχιακό κατάστημα με θέμα:

Θέμα 1ο: Εκλογή Νέων Μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) των Νομαρχιακών Επιτροπών της Ν.Α. Κοζάνης.

Εισηγητής: ο Νομάρχης Κοζάνης, κ. Γεώργιος Δακής

Θέμα 2ο: Έγκριση πρακτικού 8ης Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.) του ΕΑΠ Νομού Κοζάνης 2007-2011.

Εισηγητής: ο Νομάρχης Κοζάνης, κ. Γεώργιος Δακής

Θέμα 3ο: Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Ν.Α. Κοζάνης, της Ν.Α. Φλώρινας
και της ΑΝΚΟ Α.Ε., που αφορά το: «Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης για τη μεταλιγνιτική περίοδο» .

Εισηγητής: ο Αντινομάρχης, κ. Ιωάννης Σόκουτης.

Θέμα 4ο: 1η τροποποίηση προγραμματικών συμβάσεων για μεταβίβαση αρμοδιότητας υλοποίησης έργων των Δήμων του Νομού Κοζάνης.

Εισηγητής: ο Αντινομάρχης, κ. Ιωάννης Σόκουτης.

Θέμα 5ο: Έγκριση τροποποιήσεων προϋπολογισμού της Ν.Α. Κοζάνης οικ. έτους 2009 (10η/2010, 11η/2010, 12η/2010 και 13η /2010).

Εισηγητής: ο Αντινομάρχης, κ. Ιωάννης Στεφανίδης

Θέμα 6ο: Τροποποίηση άδειας Λαϊκών Αγορών (Άρθρο 2 περίπτωση Δ. παρ. 2 (β) του Π.Δ/τος 51/2006).

Εισηγητής: ο Αντινομάρχης, κ. Στεφανίδης Ιωάννης.

Θέμα 7ο: Μεταβίβαση άδειας Λαϊκών Αγορών (Άρθρο 2 περίπτωση Ε. παρ. 1 (α) του Π.Δ/τος 51/2006).

Εισηγητής: ο Αντινομάρχης, κ. Στεφανίδης Ιωάννης.

Θέμα 8ο: Τοποθέτηση Επαγγελματιών και Παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών που προέρχονται από άλλους Νομούς στις λαϊκές αγορές του Ν. Κοζάνης.

Εισηγητής: ο Αντινομάρχης, κ. Στεφανίδης Ιωάννης.

Ο Πρόεδρος του Νομαρχιακού ΣυμβουλίουΠαναγιώτης Πλακεντάς

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου