.

ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας: Επιστολή για Μαυροπηγή

Επιστολή εστάλη στους συναδρμόδιους φορείς από το ΤΕΕ για τη Μαυροπηγή. Το κείμενο της επιστολής:
Θέμα: Επισημάνσεις για το ρήγμα Μαυροπηγής και την αναγκαιότητα άμεσης μετεγκατάστασης του οικισμού

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας ασχολήθηκε με το θέμα των επιφανειακών ρηγματώσεων στον οικισμό Μαυροπηγής, που απασχολεί έντονα την κοινωνία, τους φορείς και τις αρχές της περιοχής μας. Μετά από επαφές με τους αρμόδιους φορείς και αναλυτική συζήτηση σε συνεδριάσεις της κατέληξε στα παρακάτω:
Για την αντιμετώπιση του φαινομένου απαιτείται συνεχής παρακολούθηση στα πλαίσια διεπιστημονικής συνεργασίας και σύγκλισης των μελετητικών ομάδων.
Σήμερα για την διατύπωση γνώμης, απασχολούνται τρεις διαφορετικοί φορείς στα πλαίσια του ρόλου και των υποχρεώσεών τους: η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης με τη συνεργασία του ΙΓΜΕ, η ΔΕΗ με τα εξειδικευμένα στελέχη της και ο Δήμος Πτολεμαΐδας με καθηγητές του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Προκειμένου να διατυπωθεί κατά το δυνατόν ασφαλής πρόβλεψη της εξέλιξης του φαινομένου, που είναι ζητούμενο για την ασφάλεια των κατοίκων της Μαυροπηγής, προτείνουμε τη συνεργασία των μελετητικών φορέων και ομάδων στα πλαίσια αντίστοιχης συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων.
Το αιτούμενο αυτών των συγκλίσεων και συνεργασιών πρέπει να αποτυπώνει την εξέλιξη του φαινομένου σε ικανό βάθος χρόνου. Κάθε άλλη προσέγγιση του θέματος πιθανόν να λειτουργήσει αποπροσανατολιστικά και να επιτείνει τη σύγχυση.
Σε κάθε περίπτωση η Διοικούσα Επιτροπή θεωρεί ότι επιβάλλεται η επίσπευση των διαδικασιών μετεγκατάστασης του οικισμού της Μαυροπηγής που αποτελεί δέσμευση της ΔΕΗ και της πολιτείας. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η θέσπιση και εφαρμογή συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος που πρέπει άμεσα να ανακοινωθεί.
Το ΤΕΕ/ΤΔΜ θα συνεχίσει να παρακολουθεί τόσο την εξέλιξη του φαινόμενου όσο και τη διαδικασία μετεγκατάστασης, μέσω σχετικής Ομάδας Εργασίας. Είναι προφανές ότι το ΤΕΕ/ΤΔΜ παραμένει στη διάθεση των φορέων για οποιαδήποτε συνδρομή στα πλαίσια του ρόλου του

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου