.

ΔΕΗ: Ενδιαφέρον για υδροηλεκτρικά έργα στη Βοσνία

Η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοινώνει ότι στις 22 Σεπτεμβρίου 2010 υπέβαλε φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή της ως Στρατηγικού Εταίρου, για την κατασκευή και εκμετάλλευση τεσσάρων Υδροηλεκτρικών Σταθμών (συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 238 ΜW) στον ποταμό Drina στο διοικητικό τομέα της "Δημοκρατίας της SRPSKA" στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη.

Η ΔΕΗ είναι η μόνη συμμετέχουσα μεταξύ δέκα αρχικά ενδιαφερομένων σχημάτων. Η αρμόδια Επιτροπή θα συνεδριάσει σε μελλοντικό χρόνο για να αποφασίσει αν η ΔΕΗ πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Στην περίπτωση αυτή θα ακολουθήσει η δεύτερη φάση που αφορά το στάδιο των διαπραγματεύσεων.

Η δραστηριoποίηση της Επιχείρησης στην περιοχή της "Δημοκρατίας της SRPSKA" στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη υποστηρίζεται από κοινοπρακτικό σχήμα με τη συμμετοχή της Quantum Corporation Limited και της Τράπεζας Κύπρου.

Η ΔΕΗ θα προβεί σε νεώτερη ανακοίνωση σε περίπτωση έναρξης της δεύτερης φάσης.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου