.

ΕΡΙΑ: Σύσταση του European Photovoltaic Observatory

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Φωτοβολταϊκών ( European Photovoltaic Observatory) εγκαινίασε η ΕΡΙΑ (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φωτοβολταϊκής Βιομηχανίας), στα πλαίσια του 25ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Φωτοβολταϊκής Ηλιακής Ενέργειας που διεξάγεται στην Βαλένθια της Ισπανία, από τις 6 ως τις 10 Σεπτεμβρίου 2010.

Το «European Photovoltaic Observatory» αποτελεί μία έκδοση της ΕΡΙΑ βασισμένη στην ανάλυση των υφιστάμενων πολιτικών σε μία σειρά χωρών που διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην αγορά φωτοβολταϊκών στην Ευρώπη. Στόχος του «European Photovoltaic Observatory» είναι να αναδειχθούν οι ευνοϊκοί όροι για ανάπτυξη των αγορών, καθώς και οι βέλτιστες πρακτικές για την βιώσιμη ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών, την διαφάνεια στην αγορά και την εναρμόνιση της νομοθεσίας σε όλη την ΕΕ. Τρεις είναι οι κύριες προτάσεις – άξονες του «European Photovoltaic Observatory»:

Υποστήριξη βιώσιμων χρηματοδοτικών σχημάτων (“feed-intariffs”)
Απλοποίηση των διοικητικών πρακτικών και προώθηση πολιτικών “one-stop shop”
Διαδικασίες σύνδεσης με αποτελεσματικά δίκτυα

Όπως τονίζει ο πρόεδρος της ΕΡΙΑ, Ingmar Wilhelm, το «European Photovoltaic Observatory»:
«αποτελεί ένα συμβουλευτικό εργαλείο απαραίτητο σε όσους εμπλέκονται στη λήψη αποφάσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για την επιτυχή εφαρμογή των υποστηρικτικών τους πολιτικών».

Το «European Photovoltaic Observatory» πρόκειται να συμπληρωθεί σταδιακά με αναλύσεις και για άλλες χώρες πέραν της Ε.Ε., αλλά και νε παράσχει ακόμη πιο διεξοδική πληροφόρηση για τις αγορές που εξετάζει.

Πηγή: ΙΕΝΕ

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου