.

Εισηγήσεις Συνεδρίου [ΧΑΝΙΑ Σεπ 10]: Οι Δημόσιοι Ελεύθεροι Χώροι ως Κοινωνικό Αγαθό και η Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική στον δομημένο χώρο

Οι εισηγήσεις του Συνεδρίου «Οι Δημόσιοι Ελεύθεροι Χώροι ως Κοινωνικό Αγαθό και η Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική στον δομημένο χώρο» που πραγματοποιήθηκε στα Χανιά 3~4 Σεπτεμβρίου 2010 με διοργανωτές το Πανελλήνιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων (ΠΑΝΔΟΙΚΟ) και την ΚΕΔΚΕ:

ΟΜΑΔΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΕΕ – ΤΔΚ Συμμετοχική διαδικασία στη διεξαγωγή μελέτης ενοποίησης ανοιχτών

Κλειώ Αξαρλή - βιοκλιματική αρχιτεκτονική: αναγκαιότητα για το σχεδιασμό πόλεων και κτιρίων

Μουσουράκης Απόστολος - Επανεκτίμηση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, περιβαλλοντική θεώρηση στον σχεδιασμό κτιρίων

Ν. Φιντικάκης – Βιοκλιματικές εφαρμογές – σημειολογική προσέγγιση και η διεθνής εμπειρία

Νίκος Παπαμανώλης -Σύγχρονες Τάσεις στη Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική και τον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό

Στέφανος Τσίπηρας - ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ

Ηλίας Γιαννίρης - Προς αναζήτηση σαφών πολιτικών για τους ελεύθερους χώρους

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου