.

Χρηματοδοτικός φορέας για την υλοποίηση του «Εξοικονομώ κατ' Οίκον»

Πηγή: Ναυτεμπορική

Τη δημιουργία ειδικού χρηματοδοτικού φορέα για την υλοποίηση του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ' Οίκον» ανακοίνωσε χθες το ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε.
Ο νέος χρηματοδοτικός φορέας που θα επονομαστεί «Ταμείο Εξοικονομώ κατ' Οίκον» θα προκύψει από τη συνεπένδυση ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών και του ΤΕΜΠΜΕ, για την παροχή ανακυκλούμενων χορηγήσεων ύψους περίπου 600 εκατ. ευρώ στην επόμενη πενταετία.
Ηδη το ΤΕΜΠΜΕ δημοσίευσε τη σχετική πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και, σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, από τα τέλη του έτους θα αρχίσει η χορήγηση των δανείων σε φυσικά πρόσωπα. Το ανώτατο ύψος των χορηγήσεων είναι 15.000 ευρώ, ενώ υπό προϋποθέσεις το δάνειο θα είναι επιδοτούμενο. Η διάρκεια αποπληρωμής του ορίζεται στα 5 έτη.
ΤΕΜΠΜΕ
Το αρχικό κεφάλαιο που θα τοποθετηθεί στο «Ταμείο Εξοικονομώ κατ' Οίκον» από το ΤΕΜΠΜΕ ανέρχεται στα 190 εκατ. ευρώ, ενώ όσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί συμμετάσχουν θα πρέπει να καταβάλουν το διπλάσιο ποσό
ώστε να επιτυγχάνεται σχέση συμμετοχής 1:2. Με τον τρόπο αυτό, το ΤΕΜΠΜΕ εκτιμά ότι στην επόμενη πενταετία θα έχουν χορηγηθεί δάνεια ύψους περίπου 600 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η σύνταξη δανείων, η εκταμίευση των δανείων και η παρακολούθηση αυτών θα υλοποιηθούν από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που θα επιλεγούν. Σ΄ αυτό το πλαίσιο, ο χρηματοπιστωτικός Οργανισμός θα έχει τη μόνη άμεση πιστωτική σχέση με κάθε φυσικό πρόσωπο/νοικοκυριό.
Φυσικά πρόσωπα
Το νέο πρόγραμμα απευθύνεται σε πολίτες ιδιοκτήτες κατοικιών οι οποίοι, εισοδηματικά, εντάσσονται σε τρεις κατηγορίες, με διακριτά κίνητρα ανά κατηγορία:
*Κατηγορία Α: Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα των οποίων δεν ξεπερνά τις 15.000 ευρώ ή τις 25.000 ευρώ αντίστοιχα.
Για την κατηγορία αυτή, προβλέπεται χορήγηση άτοκου δανείου, και επιχορήγηση (με τη μορφή απομείωσης δανειακού κεφαλαίου) του 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
Δηλαδή ένας πολίτης που θα λάβει δάνειο 10.000 ευρώ θα αποπληρώσει 7.000 ευρώ άτοκα.
*Κατηγορία Β: Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα των οποίων βρίσκεται μεταξύ 15.000 και 30.000 ευρώ ή 25.000 και 50.000 ευρώ αντίστοιχα.
Για την κατηγορία αυτή, προβλέπεται χορήγηση χαμηλότοκου δανείου και επιπλέον επιχορήγηση (με τη μορφή απομείωσης δανειακού κεφαλαίου) για το 15% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
*Κατηγορία Γ: Ιδιοκτήτες επιλέξιμων στο πρόγραμμα κατοικιών, το ατομικό ή το οικογενειακό δηλωθέν εισόδημα των οποίων υπερβαίνει τα παραπάνω όρια και μέχρι ύψος δηλωθέντος ατομικού εισοδήματος 45.000 ευρώ ή οικογενειακού εισοδήματος 65.000 ευρώ. Για την κατηγορία αυτή, το κίνητρο αφορά στη χορήγηση χαμηλότοκου δανείου.
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας, ως ενιαίο κτήριο, δίνεται η δυνατότητα ένταξης των ιδιοκτητών διαμερισμάτων και της κατηγορίας Β στην κατηγορία κινήτρων Α, εφόσον το 50% του συνόλου των ιδιοκτητών επιλέξιμων κατοικιών ανήκει στην κατηγορία Α, ενώ οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες, συμπεριλαμβανομένων ιδιοκτητών με υψηλότερα εισοδήματα της κατηγορίας Γ, εντάσσονται στην κατηγορία κινήτρων Γ.
Μορφές επενδύσεων
Τα δάνεια για επενδύσεις που αφορούν παρεμβάσεις που υποβάλλονται με την αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα, προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτηρίου και αφορούν στις παρακάτω τρεις κατηγορίες:
1. Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια / υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
2. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτιριακό κελύφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής.
3. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου