.

ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας: Συνεδρίαση Δ.Ε. 28.9.2010

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21η ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
ΤΡΙΤΗ 28-9-2010 ΩΡΑ: 8:00 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις.
α) Ευχαριστήρια επιστολή Συλλόγου «Μαύρη Πηγή» προς το Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
β) Συνεδρίαση Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. την Τρίτη 28-9-2010 και ώρα 7:30.
γ) Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τις προσλήψεις και υπηρεσιακές μεταβολές στο χρονικό διάστημα των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών.
δ) Συνεδρίαση Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης 29-9-2010 και ώρα 14:30.
ε) Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας.
στ) Ημερίδα Ελληνικού Τμήματος Αντισεισμικής Μηχανικής – ΤΕΕ με θέμα: «Σεισμός Abruzzi (L’ Aguila). Εμπειρία από τη διαχείριση της κρίσης και την αποκατάσταση των βλαβών» 15-10-2010 αμφιθέατρο Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ.

2. Έγκριση δαπανών.

3. Διαμόρφωση θέσεων για τα σχέδια νόμου θεσμικού πλαισίου μελετών, θεσμικού πλαισίου δημοσίων έργων και ίδρυσης ανεξάρτητης διοικητικής αρχής ελέγχου παραγωγής έργου.

4. Επιστολή κ. Χάρη Βαρδάκα για το θέμα τακτοποίησης ημιυπαίθριων.

5. Επιστολή Ειδικής Γραμματέως Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Μαργαρίτας Καραβασίλη για «Δράσεις ενημέρωσης και κατάρτισης για την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ.

6. Ορισμός συνδέσμων Δ.Ε. και Μονίμων Επιτροπών του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

7. Παραίτηση συναδέλφου Χαρούλας Πασιάκου από ορισθείσα θέση πραγματογνώμονα για λόγους δεοντολογίας.

8. 2η φάση προγραμματικής σύμβασης Ν.Α. Κοζάνης – Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.


Ο Πρόεδρος


Δ. Μαυροματίδης

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου