.

Δήμος Κοζάνης: Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης [Πέμπτη 12.12.13]

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης θα πραγματοποιηθεί τηνΠέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 20.00 στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη.
Η Συνεδρίαση είναι ανοικτή και μεταδίδεται διαδικτυακά από το http://www.ustream.tv/channel/koventario-live-cam με τα παρακάτω θέματα συζήτησης:
1.                Μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης σχολικού έτους 2014-2015
Εισηγητής: κ. Παφίλης Εμμανουήλ, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
2.                Κατανομή τακτικής δόσης ποσού 193.312,00 € στις σχολικές επιτροπές του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Παφίλης Εμμανουήλ, Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
3.                Συζήτηση της πρότασης του Δημοτικού Συμβούλου Ελ. Ιωαννίδη με θέμα «Ανεξέλεγκτη και παράνομη κοπή δέντρων στο δάσος του Αργίλου και σε εγκαταλειμμένο στρατόπεδο πίσω από το δάσος Κουρί »
Εισηγητής: κ. Ιωαννίδης Ελευθέριος, Δημοτικός Σύμβουλος Κοζάνης
4.                Δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση μιας αποθήκης που βρίσκεται στην Τ.Κ. Πολυμύλου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τις ανάγκες συντήρησης του προϊόντος των πατατοπαραγωγών.
Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης
5.                Διαγωνισμός Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Οικονομίας.
Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης
6.                Άρση Ρυμοτομικής Απαλλοτρίωσης στο Ο.Τ. 349 και επιστροφή στο Δήμο Κοζάνης των παρακρατηθέντων χρηματικών ποσών
Εισηγήτρια: κ. Μπουμπόναρη Νικολέτα, Αντ/ρχος Κοζάνης
7.                Έγκριση της υπ’ αριθ. 65/2013 ΑΔΣ Κοβεντάρειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης με θέμα «Τροποποίηση του τρέχοντος Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013».
Εισηγητής: κ. Βασδάρης Θεόδωρος, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοβεντάρειου Βιβλ/κης.
8.                Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος
Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
9.                Αναμόρφωση –Τροποποίηση Προϋπολογισμού
Εισηγητής: κ. Τζέλλος Γεώργιος, Αντ/ρχος Κοζάνης
10.              Έγκριση Έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής 2ου τριμήνου 2013
Εισηγητής: κ. Τζέλλος Γεώργιος, Αντ/ρχος Κοζάνης
11.              Έγκριση Έκθεσης Οικονομικής Επιτροπής 3ου τριμήνου 2013
Εισηγητής: κ. Τζέλλος Γεώργιος, Αντ/ρχος Κοζάνης
12.              Εξέταση αίτησης του δημότη Σιδέρη Σιδέρη για άρση αναγκαστικών μέτρων – διαγραφή οφειλής –επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος.
Εισηγητής: κ. Τζέλλος Γεώργιος, Αντ/ρχος Κοζάνης
13.              Τροποποίηση της 274/2013 ΑΔΣ Κοζάνης για υπαγωγή του συνόλου των οφειλετών στις ρυθμίσεις της τμηματικής καταβολής.
Εισηγητής: κ. Τζέλλος Γεώργιος, Αντ/ρχος Κοζάνης
14.              Διαγραφές προσαυξήσεων οφειλετών του Δήμου που αναλογούν σε οφειλές τους για τις οποίες επήλθε συμψηφισμός με ισόποσες και ταυτόχρονες απαιτήσεις τους από το Δήμο.
Εισηγητής: κ. Τζέλλος Γεώργιος, Αντ/ρχος Κοζάνης
15.              Εξέταση αίτησης κ. Κατσογιάννη Δημητρίου για διαγραφή ποσού.
Εισηγητής: κ. Τζέλλος Γεώργιος, Αντ/ρχος Κοζάνης
16.              Εκμίσθωση Δημοτικού Καταστήματος επί της οδού Βαλταδώρων 2 εμβ. 60,42 τ.μ.,με δημοπρασία.
Εισηγητής: κ. Τζέλλος Γεώργιος, Αντ/ρχος Κοζάνης
17.              Εκποίηση Δημοτικής έκτασης 888 τ.μ. στην Τ.Κ. Κοίλων.
Εισηγητής: κ. Τζέλλος Γεώργιος, Αντ/ρχος Κοζάνης
18.              Έγκριση λύσης σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης και Τουμπουλίδου Ελένης για ακίνητο που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ξηρολίμνης.
Εισηγητής: κ. Τζέλλος Γεώργιος, Αντ/ρχος Κοζάνης
19.              Έγκριση λύσης σύμβασης μεταξύ Δήμου Κοζάνης και κ. Γρηγοριάδη Γεώργιου για ακίνητο που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αγίου Χαραλάμπους.
Εισηγητής: κ. Τζέλλος Γεώργιος, Αντ/ρχος Κοζάνης
20.              Έγκριση απευθείας αγοράς αγροτεμαχίου που βρίσκεται εντός της κτηματικής περιοχής που πρόκειται να μετεγκατασταθεί ο οικισμός Ποντοκώμης.
Εισηγητής: κ. Τζέλλος Γεώργιος, Αντ/ρχος Κοζάνης
21.              Εκμίσθωση αγροτεμαχίου έκτασης 4997,35 τ.μ. από το υπ’ αριθμ. 838 χερσολίβαδο που βρίσκεται στην Τ.Κ. Ακρινής του Δήμου Κοζάνης.
Εισηγητής: κ. Τζέλλος Γεώργιος, Αντ/ρχος Κοζάνης
22.              Έγκριση ένταξης του Δήμου Κοζάνης στο Εθνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυτίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης.
23.              Έγκριση της αριθμ. 43/2013 Α.Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης που αφορά «Έκδοση εγγυητικής επιστολής για την υπογραφή σύμβασης με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυτίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης.
24.              Χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους δημότες.
Εισηγητής: κ. Κων/νος Κυτίδης, Πρόεδρος Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης.
25.              Προαπαιτούμενα για την υπογραφή συμβάσεων ενταγμένων έργων α)Ανάδειξη τοποθεσίας Πύργος Αηλιά, στην Τ.Κ. Λευκοπηγής, β) Δημιουργία ολοκληρωμένου υλικού (λεύκωμα, έντυπα, αφίσες) με στόχο την συνολική προβολή και ανάδειξη της ιστορίας, του πολιτιστικού – πολιτισμικού και φυσικού πλούτου του Δήμου σε διεθνές επίπεδο)
 Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
26.              Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Χωροταξίας – Κυκλοφοριακού – Πεζοδρομίων – Περιπτέρων.
 Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
27.              Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Μεγάλης κλίμακας επισκευές στεγών σε σχολικές μονάδες»
Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης.
28.              Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου «Ανακατασκευή ασφαλτοτάπητα δημοτικών οδών πόλεως Κοζάνης»
Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης
29.              Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου « Ανακατασκευή – προσθήκη πίλλαρ Ελλησπόντου»
Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης
30.              Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανακατασκευή – προσθήκη πίλλαρ Ελλησπόντου»
Εισηγητής: κ. Καραπάτσιος Ευάγγελος, Αντ/ρχος Κοζάνης
31.              Έγκριση χορήγησης:
α) Αδειών Υπηρεσιών διαδικτύου.
Εισηγητής: κ. Μάρκος Φλώρος, Αντ/ρχος Κοζάνης
32.              Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης
Δημήτρης Μαυροματίδης

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου