.

Κομισιόν: Μείωση ορίων στις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων

Ενα βήμα μπροστά από το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά το θέμα του περιορισμού της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Την ίδια στιγμή που η Κομισιόν εγκρίνει νέα δέσμη μέτρων με μείωση των εθνικών ανώτατων ορίων εκπομπών ρύπων, η Ελλάδα προσπαθεί με… ημίμετρα να καταπολεμήσει την αιθαλομίχλη.


Αξίζει να σημειωθεί ότι στα μέτρα του υπουργείου για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από αιωρούμενα σωματίδια προτείνεται μηδενική χρέωση κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για ευπαθείς ομάδες καταναλωτών, όταν σημειώνονται υπερβάσεις πάνω από 150 mg/m3 όταν το ευρωπαϊκό όριο είναι 50 mg/m3.

Ειδικότερα σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε δέσμη μέτρων για τη βελτίωση του ατμοσφαιρικού αέρα έως το 2030, όπως:

- Αναθεωρημένη οδηγία για τα εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών, η οποία προβλέπει αυστηρότερα εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για τους έξι κύριους ρύπους,

- Ένα νέο πρόγραμμα «Καθαρός αέρας για την Ευρώπη» το οποίο περιλαμβάνει μέτρα για την επίτευξη των υφιστάμενων στόχων βραχυπρόθεσμα, αλλά και των νέων στόχων για την ποιότητα του αέρα την περίοδο έως το 2030.

- Πρόταση νέας οδηγίας για τον περιορισμό της ρύπανσης από τις μεσαίου μεγέθους μονάδες καύσης, όπως τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, για οικοδομικά τετράγωνα ή μεγάλα κτίρια, και τις μικρές βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Χάρη σε αυτά τα μέτρα εκτιμάται ότι έως το 2030 θα αποφευχθούν 58.000 πρόωροι θάνατοι. Ακόμη, θα προστατευθούν 123.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα οικοσυστημάτων (πάνω από τη μισή έκταση της Ρουμανίας) καθώς και 56.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα περιοχών Natura 2000 (πάνω από τη συνολική έκταση της Κροατίας) από ρύπανση που οφείλεται στο άζωτο. Επίσης, θα προστατευθούν 19.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα δασικών οικοσυστημάτων από οξίνιση.

Μόνον από τα οφέλη για την υγεία υπολογίζεται ότι θα εξοικονομηθούν 40 - 140 δισ. ευρώ και θα προκύψουν περίπου 3 δισ. ευρώ σε άμεσα οφέλη λόγω της αύξησης της παραγωγικότητας, της μείωσης των δαπανών για υγειονομική περίθαλψη, της υψηλότερης απόδοσης των καλλιεργειών και της ελάττωσης των ζημιών στα κτίρια.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία της ΕΕ, το άμεσο κόστος για την κοινωνία από την ατμοσφαιρική ρύπανση, συμπεριλαμβανομένων των ζημιών στις καλλιέργειες και τα κτίρια, ανέρχεται σε περίπου 23 δισ. ευρώ ετησίως.

Η πρόταση αναμένεται να προσθέσει το ισοδύναμο 100.000 νέων θέσεων εργασίας, καθώς θα χάνονται λιγότερες ημέρες εργασίας.

Στο μισό οι πρόωροι θάνατοι

«Οι δράσεις που προτείνουμε θα μειώσουν στο ήμισυ τον αριθμό των πρόωρων θανάτων από την ατμοσφαιρική ρύπανση, θα αυξήσουν την προστασία των ευάλωτων ομάδων και θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής για όλους» δήλωσε ο επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Γιάνεζ Ποτότσνικ. Τόνισε μάλιστα ότι θα ωφελήσουν το περιβάλλον και τα ευαίσθητα οικοσυστήματα και θα δώσουν ώθηση στη βιομηχανία καθαρής τεχνολογίας.

Από την πλευρά του, ο επίτροπος Υγείας κ. Τόνιο Μπορζ πρόσθεσε ότι η νέα πολιτική θα βοηθήσει τους Ευρωπαίους να ζουν περισσότερο και με καλύτερη υγεία. «Λιγότερα παιδιά θα υποφέρουν από άσθμα ή άλλα αναπνευστικά προβλήματα, λιγότεροι άνθρωποι θα πάσχουν από καρκίνο, χρόνιες αναπνευστικές ή καρδιαγγειακές παθήσεις και, τέλος, λιγότεροι άνθρωποι θα πεθαίνουν από τις βλαβερές συνέπειες της ατμοσφαιρικής ρύπανσης για την ανθρώπινη υγεία», επεσήμανε.

Πολλά κράτη μέλη της ΕΕ εξακολουθούν να υπολείπονται των σημερινών προτύπων ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα που έχουν συμφωνηθεί σε επίπεδο ΕΕ, ενώ σε γενικές γραμμές δεν τηρούνται οι οδηγίες για την ατμοσφαιρική ρύπανση που έχει εκδώσει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας των Ηνωμένων Εθνών.

Στοιχεία προ αιθαλομίχλης

Η Ελλάδα μάλιστα απέστειλε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοιχεία για τα αιωρούμενα σωματίδια με διάμετρο 10 μικρά (PM10) τα οποία αφορούσαν τα έτη ως το 2010, δηλαδή πολύ πριν από την αύξηση του φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης και την εμφάνιση του φαινομένου της αιθαλομίχλης. Επίσης, δεν απέστειλε στοιχεία για τα σωματίδια μικρότερης διαμέτρου (PM2,5), τα οποία είναι και τα πιο επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία.

Πάντως, όπως προκύπτει από την έκθεση για τη χώρα μας, τα αιωρούμενα σωματίδια και το όζον αποτελούν τους σημαντικότερους κινδύνους για την υγεία και είναι τακτικές οι υπερβάσεις των ορίων ασφαλείας.

Οι συνολικές εξωτερικές δαπάνες της ΕΕ για την υγεία εξαιτίας της ατμοσφαιρικής ρύπανσης υπολογίζεται ότι ανέρχονται σε 330-940 δισ. ευρώ ετησίως. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή στις αστικές περιοχές, στις οποίες ζει σήμερα η πλειονότητα των Ευρωπαίων.

Η δέσμη που εγκρίθηκε σήμερα αποτελεί το αποτέλεσμα μιας ουσιαστικής επανεξέτασης της πολιτικής για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης η οποία ξεκίνησε στις αρχές του 2011.

Πηγη: Το ΒΗΜΑ

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου