.

ΥΠΕΚΑ: Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Ρύθμιση Θεμάτων της ΑΔΜΗΕ ΑΕ»

Σε δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα της Ανοικτής Διακυβέρνησης (http://www.opengov.gr/minenv/?p=5391) τέθηκε από σήμερα, Τρίτη 17 Δεκεμβρίου, το Σχέδιο Νόμου του ΥΠΕΚΑ  «Ρύθμιση θεμάτων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.»

 
Το εν λόγω σχέδιο νόμου έρχεται σε συνέχεια της Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου, που δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο και αφορά στην Έγκριση Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ. Συγκεκριμένα το σχέδιο νόμου εξειδικεύει λεπτομέρειες του σχεδίου όπως δημοσιεύθηκε στην Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου,  επικαιροποιεί τα χρονοδιαγράμματα ενώ παράλληλα ρυθμίζει θέματα του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ σε εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Ειδικότερα:
 
  • Με τις διατάξεις του άρθρου 1 τροποποιεί διατάξεις της υπ’ αρ. 15 της 24.7.2013 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (Α΄ 168), που αφορά στην Έγκριση Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίησης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ ΑΕ). Οι νέες ρυθμίσεις απλοποιούν τη διαδικασία του πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού της ΑΔΜΗΕ ΑΕ από τη ΔΕΗ και συγκεκριμενοποιούν την απόκτηση από το Ελληνικό Δημόσιο ποσοστού 34% στο μετοχικό κεφάλαιο της εν λόγω εταιρείας, διασφαλίζοντας την ύπαρξη καταστατικής μειοψηφίας.
  • Με το άρθρο 2 τίθεται το πλαίσιο και προβλέπονται οι αυστηροί όροι υπό τους οποίους είναι δυνατή η παροχή εμπιστευτικών πληροφοριών που κατέχει ο ΑΔΜΗΕ προς τη ΔΕΗ και τους προεπιλεγέντες επενδυτές.
  • Με το άρθρο 3 ρυθμίζονται ζητήματα πολεοδομικού και χωροταξικού χαρακτήρα αναφορικά με τα ακίνητα του ΑΔΜΗΕ.
  • Με το άρθρο 4 παρατείνεται η προθεσμία για τη μεταγραφή των ακινήτων του ΑΔΜΗΕ μετά το διαχωρισμό του από τη ΔΕΗ
Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 8:00.
 
 

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου