.

Σπάρτακος: Επιστολή στη ΔΕΗ για προσλήψεις εποχικού προσωπικού

Με αφορμή την Ανακοίνωση Υπ. Αριθμ. ΣΟΧ/ΔΕΗ 5/2013 για τη Σύναψη Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου χρόνου στο ΛΚΔΜ, επανερχόμαστε στο θέμα της έλλειψης προσωπικού με όλα τα μείζονα ζητήματα που εγείρει το θέμα αυτό όχι απλά και μόνο για  την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης  αλλά (στο σημείο που έχουν φθάσει τα πράγματα), για να υπάρχει στοιχειώδης λειτουργία που θα διασφαλίζει ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Ως είναι γνωστό, οι Χειριστές Ηλεκτροκίνητου Καδοφόρου Εκσκαφέα –που αποτελούν προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης- είναι ειδικότητα που στον Ελλαδικό χώρο υπάρχει μόνο στη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ εκπαιδεύει, μεταφέρει την πολύτιμη τεχνογνωσία της για τη συγκεκριμένη ειδικότητα (που είναι μονοτεχνογνωσία) και (μέχρι σήμερα) τους χρησιμοποιεί για να λειτουργεί τον μηχανολογικό εξοπλισμό της, μέσα από προσλήψεις τακτικού προσωπικού, αορίστου χρόνου.
Σε αντίθετη περίπτωση, σε περίπτωση δηλαδή που η ΔΕΗ επιλέξει ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ να καλύψει τις πάγιες και διαρκείς ανάγκες της για τη λειτουργία των εγκαταστάσεών της –σε θέσεις υψηλής ειδίκευσης όπως είναι η συγκεκριμένη, με εποχικό προσωπικό- στο ενδεχόμενο σενάριο της Αποκρατικοποίησης, θα έχει εσφαλμένα (κατά την εκτίμησή μας) εκπαιδεύσει προσωπικό με/από το οποίο θα επωφεληθούν οι ανταγωνιστές.  
Την ίδια ώρα που οι ανταγωνιστές θα καρπούνται τα οφέλη μιας τέτοιας συγκυρίας, στη ΔΕΗ Α.Ε τα πράγματα θα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο με απώλεια εκατομμυρίων ευρώ συνεπεία της αργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού, με δεδομένη την απαγόρευση των προσλήψεων από την πολιτεία.
Κύριε Πρόεδρε
Τα ζητήματα που υπάρχουν ανοικτά σχετικά με το θέμα των προσλήψεων και η επιτακτική ανάγκη που υπάρχει για την υλοποίησή τους, εκτιμούμε πως καθιστά απαραίτητο να εξεταστεί το ενδεχόμενο  συζήτησης του θέματος ακόμα και εκτός ημερήσιας διάταξης στην επόμενη τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ της ΔΕΗ Α.Ε
Μην έχοντας καμία πρόθεση να παραγνωρίσουμε την προσπάθεια που η Διοίκηση της Επιχείρησης έχει κατά καιρούς καταβάλει προς την κατεύθυνση των προσλήψεων, εκτιμούμε ότι –ειδικά στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα- θα πρέπει να επιδειχθεί μεγαλύτερη πρόθεση και να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση έτσι ώστε να βγει η Επιχείρηση από το τέλμα που δημιουργεί σήμερα η έλλειψη προσωπικού. Επιπλέον θα πρέπει επιτέλους η ΔΕΗ Α.Ε –σε συνεργασία με το Συνδικάτο- να αποσαφηνίσει ποιές θέσεις στη ΔΕΗ είναι core και ποιες noncore
Κύριε Πρόεδρε
Σε μία επιχείρηση που αποτελεί τη μεγαλύτερη Βιομηχανική δύναμη της χώρας και που τα τελευταία χρόνια οι συνταξιοδοτήσεις την έχουν φθάσει στο σημείο να απολέσει προσωπικό σε ποσοστό πάνω από 45 %, εκτιμούμε ότι είναι ηθική υποχρέωσή μας να βάλουμε το θέμα πάνω στο τραπέζι.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου