.

Ολοκληρώνεται ο νέος υδροηλεκτρικός σταθμός της ΔΕΗ στη Κοζάνη

Ολοκληρώνεται στην Αιανή της Κοζάνης το νέο υδροηλεκτρικό έργο «Ιλαρίωνας» της ΔΕΗ στον ποταμό Αλιάκμονα. Πρόκειται για ένα νέο υδροηλεκτρικό σταθμό που δεν παράγει μόνο ηλεκτρική ενέργεια, αλλά μπορεί και να καλύπτει μελλοντικές ανάγκες ύδρευσης της Θεσσαλονίκης και τις αρδευτικές ανάγκες των πεδιάδων (Ημαθίας, Πέλλας και Θεσσαλονίκης), οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν πλέον σε περιόδους παρατεταμένης ξηρασίας.

Συγκεκριμένα, το Υδροηλεκτρικό Έργο (ΥΗΕ) Ιλαρίωνα μπορεί να παράγει 330 γιγαβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας το χρόνο. Κοντά στην έξοδο του Εκκενωτή Πυθμένα υπάρχει και ένας νέος Μικρός Υδροηλεκτρικός Σταθμός ισχύος 4,0 MW για να εκμεταλλεύεται τα νερά της οικολογικής παροχής παράγοντας επιπλέον ενέργεια.

Ο Ταμιευτήρας του Ιλαρίωνα έχει συνολικό όγκο 520 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, η επιφάνειά του είναι 21,9 τετραγωνικά χιλιόμετρα και κατασκευάστηκε από αμμοχάλικο ποταμού, ενώ έχει αργιλικό αδιαπέραστο πυρήνα. Ο όγκος του Φράγματος είναι 8.800.000 κυβικά μέτρα και έχει μέγιστο ύψος από την θεμελίωση 130 μέτρα, ενώ το μήκος στην στέψη του είναι 540 μέτρα. «Το νέο μεγάλο Υδροηλεκτρικό Έργο Ιλαρίωνα που ολοκληρώνει η ΔΕΗ αποτελεί «πρότυπο» επένδυσης με πολλαπλά αναπτυξιακά, ενεργειακά και περιβαλλοντικά οφέλη για τις Τοπικές Κοινωνίες και την Εθνική Οικονομία», αναφέρει η εταιρεία.

Σύμφωνα με το σχέδιο της επένδυσης η λειτουργία του το έργο του Ιλαρίωνα θα συμβάλλει στην εξασφάλιση πρόσθετης επάρκειας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα της Χώρας και κυρίως στην κάλυψη της αυξημένης ζήτησης σε ώρες αιχμής και ιδίως το καλοκαίρι.

«Από περιβαλλοντικής πλευράς, το νέο μεγάλο έργο της ΔΕΗ θα συμβάλλει στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, με αποτέλεσμα τον περιορισμό της κατανάλωσης των αποθεμάτων των στερεών καυσίμων της χώρας», αναφέρει η εταιρεία και προσθέτει: «επιπλέον, το νέο μεγάλο υδροηλεκτρικό έργο θα συμβάλει στη μείωση των εισαγόμενων καυσίμων, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση συναλλάγματος και τον περιορισμό της ενεργειακής εξάρτησης της χώρας»

Διαβάστε επίσης για το «Κοινωνικό Τιμολόγιο» της ΔΕΗ με στόχο «να μην διακόπτεται η ηλεκτροδότηση σε ευάλωτους καταναλωτές και ευπαθείς κοινωνικές ομάδες λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών».

«Με την παραγωγή «καθαρής» υδροηλεκτρικής ενέργειας περιορίζονται σημαντικά οι εκπομπές στην ατμόσφαιρα ρύπων οξειδίων αζώτου, θείου και άνθρακος, με αντίστοιχα οικονομικά οφέλη. Έτσι, το νέο αυτό έργο της ΔΕΗ θα συντελέσει στις προσπάθειες που καταβάλλει η χώρα μας να αυξήσει το ποσοστό της παραγόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε 20,1 % μέχρι το 2020», σημειώνει.

Με την ολοκλήρωση του έργου διασφαλίζεται η μελλοντική ύδρευση της πόλης της Θεσσαλονίκης από τον ποταμό Αλιάκμονα, καθώς και τις ανάγκες άρδευσης των πεδιάδων Ημαθίας, Πέλλας και Θεσσαλονίκης (περίπου 900.000 στρέμματα), διαθέτοντας σημαντικό όγκο νερού σε περιόδους ξηρασίας ή υψηλών θερμοκρασιών, όταν δεν επαρκεί ο αποταμιευτικός όγκος, του επίσης υπό κατασκευή κατάντη αναρρυθμιστικού έργου Αγ. Βαρβάρας.

Η ΔΕΗ, που σήμερα αποτελεί το μεγαλύτερο επενδυτή και διαχειριστή υδάτινων πόρων της χώρας, σημειώνει ακόμη πως άλλα οφέλη του έργου είναι:
  • Βελτίωση της διαχείρισης της στάθμης του Ταμιευτήρα του Πολυφύτου, μέσω εμπλουτισμού των υπόγειων υδροφόρων και δίνει τη δυνατότητα τουριστικής αξιοποίησής της ευρύτερης περιοχής.
  • Περιβαλλοντική αναβάθμιση του Δέλτα του ποταμού Αλιάκμονα με την εξασφάλιση σε ετήσια βάση 140 εκ. m3 νερού στην κοίτη του ποταμού.
  • Εξασφάλιση άρδευσης της περιοχής της βόρειας ζώνης της λίμνης Πολυφύτου, σε όφελος της τοπικής αγροτικής οικονομίας.

Παράλληλα, σημειώνεται πως η ευρεία περιοχή του φράγματος ήταν γνωστός προορισμός εκδρομέων και προσκυνητών, λόγω του φυσικού του κάλλους και της ύπαρξης της Ιεράς Μονής Ιλαρίωνα. Η ΔΕΗ ανέλαβε:
  • Τη μεταφορά έξω από τα όρια του Ταμιευτήρα, του καθολικού της Ιεράς Μονής Παναγίας Τουρνικίου και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στη νέα θέση, εργασίες οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί,
  • Τη προστασία και τη προσπέλαση της Σκήτης του Οσίου Νικάνορα και η συντήρηση των τοιχογραφιών της.

Όπως σημειώνεται στόχος είναι και η συμβολή στην «προβολή βυζαντινών μνημείων, ενισχύοντας τις προσπάθειες για τουριστική ανάδειξη των Νομών Κοζάνης και Γρεβενών». Η ΔΕΗ κάνει λόγο για ένα ριζικά διαφορετικό και βελτιωμένο, οπτικά, αισθητικά και λειτουργικά περιβάλλον και τη δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων για την ανάπτυξη ήπιων μορφών τουρισμού.
Πηγη: tvxs.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου