.

Νέο πρόγραμμα για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα "COSME" θα αποτελέσει το κύριο χρηματοδοτικό εργαλείο της Ε.Ε., κατά την περίοδο 2014-20, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θα διατεθούν 2,3 δισ. ευρώ σε δράσεις που θα αποβλέπουν στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, στη διευκόλυνση της χρηματοδότησής τους και της πρόσβασής τους στη διεθνή αγορά, καθώς και στην εφαρμογή μέτρων για την υποστήριξη της αυτοαπασχόλησης. Εκτιμάται ότι το νέο πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει περισσότερες από 330.000 ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

κλικ για περισσότερα...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου