.

Βασικά λάθη και παραλείψεις στους υπολογισμούς που έλαβε υπόψη του το Διαιτητικό Δικαστήριο για το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ

Το κείμενο για τα "Βασικά λάθη και παραλείψεις στους υπολογισμούς που έλαβε υπόψη του το Διαιτητικό Δικαστήριο για το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ" που εδωσε στη δημοσιότητα η ΔΕΗ για την υπόθεση της διατησίας με ιδιωτική εταιρεία:

Βασικά λάθη και παραλείψεις στους υπολογισμούς που έλαβε υπόψη του το Διαιτητικό Δικαστήριο για το κόστος η... by mavromatidis

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου