.

ΕΑΧΑ «Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί Ιδεών»: Προκήρυξη του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για την Κοζάνη

Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η αναζήτηση προτάσεων για το βασικό κύτταρο της πόλης, το Οικοδομικό Τετράγωνο. Επειδή η Ελληνική πόλη χαρακτηρίζεται από μικρά οικοδομικά τετράγωνα με πυκνό δίκτυο δρόμων, στενά πεζοδρόμια και κατακερματισμένους χώρους πρασίνου, στόχος είναι η δημιουργία ενός μεγαλύτερου πλέον οικοδομικού τετραγώνου (οικοδομικά τετράγωνα Χ 4, ΚΟΖΑΝΗ Χ 4) που θα επηρεάσει θετικά το μικροκλίμα της περιοχής, την ποιότητα ζωής, την εικόνα αλλά και τη λειτουργία του δημοσίου χώρου.

Αντικείμενο του Διαγωνισμού αποτελεί η ελεύθερη επιλογή τουλάχιστον 4 τυπικών οικοδομικών τετραγώνων σε γειτονιές του Δήμου Κοζάνης, με υποβαθμισμένο αστικό περιβάλλον (που οφείλεται είτε σε υψηλούς συντελεστές δόμησης, είτε σε υψηλή πυκνότητα, είτε σε έλλειψη χώρων πρασίνου, κοινοχρήστων ή κοινωφελών εγκαταστάσεων, είτε σε απαξίωση παλαιού κτηριακού αποθέματος κ.λπ.) και η κατάθεση πρότασης για την αξιοποίηση του «σταυρού», των ενδιάμεσων δηλαδή δρόμων, συνδυάζοντάς τους με υφιστάμενα κενά ή ακαλύπτους χώρους. Οι Διαγωνιζόμενοι καλούνται να αντιμετωπίσουν τον χώρο στις τρεις διαστάσεις του. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νέοι αρχιτέκτονες, έως 40 ετών, με άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, ατομικά είτε ως υπεύθυνοι ομάδας. Στην ομάδα των διαγωνιζομένων είναι δυνατόν να μετέχουν και άλλες ειδικότητες, καθώς και φοιτητές (το όριο των 40 ετών υπολογίζεται μέχρι το τέλος του παρόντος έτους και αφορά όλους τους διαγωνιζομένους, υπευθύνους ομάδας αλλά και όλα τα μέλη της). Κάθε διαγωνιζόμενος -μόνος ή και ως μέλος ομάδας- μπορεί να υποβάλει μέχρι δύο συμμετοχές.

κλικ για πλήρη ανάγνωση περιληπτικής και αναλυτικής διακήρυξης από το kozanh.gr...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου