.

ΥΠΕΚΑ: Σε Δημόσια Διαβούλευσ​η το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείριση​ς Αποβλήτων

Ανοίγει σήμερα ο κύκλος της δημόσιας διαβούλευσης για τη διαχείριση των αποβλήτων, με την δημοσιοποίηση βασικών τμημάτων της εκπονούμενης μελέτης αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων, τα οποία αποτυπώνουν το θεσμικό περιβάλλον και την τρέχουσα κατάσταση στη χώρα, καθώς και τις πολιτικές και τους στόχους του νέου Εθνικού Σχεδιασμού.

 
Ο Υπουργός ΠΕΚΑ, Γιάννης Μανιάτης, δήλωσε :
 
«Η εκπόνηση του Εθνικού Σχεδιασμού και του Προγράμματος Πρόληψης αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την αναβάθμιση, επέκταση και αναπροσδιορισμό των διαδικασιών της διαχείρισης αποβλήτων στη χώρα μας. Ευκαιρία, στην οποία προσκαλούμε να πάρουν μέρος όλες οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου, η αυτοδιοίκηση, οι επιστήμονες και οι εξειδικευμένοι φορείς, τα πανεπιστήμια και οι πολίτες, των οποίων την ενεργή συμμετοχή προσδοκούμε, στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης που ξεκινά σήμερα».
 
Σε δημόσιο διάλογο τίθενται οι προτεραιότητες και οι στόχοι μιας ολοκληρωμένης σύγχρονης διαχείρισης, το ζήτημα της διακυβέρνησης ως βασικής παραμέτρου, καθώς και των φορέων διαχείρισης. Νέες καινοτόμες προτάσεις κατατίθενται προς συζήτηση, όπως ενδεικτικά η θέσπιση Ζώνης Ειδικής Διαχείρισης Αποβλήτων με βάση τη νησιωτικότητα και την κατανομή του τουρισμού στη χώρα, η δημιουργία «Ηλεκτρονικής Αγοράς Αποβλήτων», η δημιουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας αντικειμένων προς επαναχρησιμοποίηση, καθώς και η θέσπιση ειδικού πλαισίου διαχείρισης αποβλήτων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.
 
Τα σχετικά κείμενα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ :
και οι παρατηρήσεις θα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση esda@prv.ypeka.gr.
 
Τις επόμενες ημέρες θα τεθούν επίσης σε διαβούλευση, το εκπονούμενο Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης Παραγωγής Αποβλήτων, αλλά και επόμενα κεφάλαια της μελέτης αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου