.

Θέσπιση ενιαίου προγράμματος για τον πολιτισμό και τους δημιουργικούς τομείς

Στις 19 Νοεμβρίου, το Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε το πρόγραμμα "Δημιουργική Ευρώπη", που θα υποστηρίξει, κατά την περίοδο 2014–20, τον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα. Θα διατεθούν 1,44 δισ. ευρώ σε δράσεις που θα αφορούν στη προώθηση της πολιτιστικής και γλωσσικής ποικιλομορφίας στην Ευρώπη, στην προστασία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και στην ταχύτερη προσαρμογή της δημιουργικής βιομηχανίας στη ψηφιακή εποχή. Το πρόγραμμα εκτιμάται ότι θα υποστηρίξει 250.000 καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτισμού και του οπτικοακουστικού τομέα, ενώ θα διευκολύνει την πρόσβαση των μικρών πολιτιστικών και δημιουργικών επιχειρήσεων σε τραπεζικά δάνεια.

κλικ για περισσότερα...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου