.

Ανάσα για την αγορά Φωτοβολταϊκών με το Net Metering

Η μέθοδος του net metering προσελκύει πλέον το ενδιαφέρον των επενδυτών φωτοβολταϊκών τόσο διεθνώς όσο και στην Ελλάδα, μετά τα αλλεπάλληλα πλήγματα που δέχεται η χρηματοδότησή τους μέσω feed- in tariffs από τις περικοπές στις οποίες καταφεύγουν οι κυβερνήσεις υπό το βάρος της ύφεσης. Στην Ελλάδα ειδικά, ωστόσο, υπάρχει κι άλλος ένας λόγος που καθιστά ελκυστική τη λύση του net metering: το «μπουμ» στη χορήγηση αδειών έχει οδηγήσει την χώρα στο να πετύχει τον στόχο του 2020 από το … 2013 !

Πραγματικά, τη χρονιά που φεύγει «πιάσαμε» τον στόχο των 2.500 MWεγκατεστημένης ισχύος από φωτοβολταϊκά στο ηπειρωτικό σύστημα και στα νησιά, ενώ από τον Αύγουστο του 2012 έχει απαγορευτεί η χορήγηση νέων αδειών με εξαίρεση τα φωτοβολταϊκά σε στέγες και όσα έχουν παλαιότερες άδειες.
Τι μένει; Τα φωτοβολταϊκά που χρησιμοποιούν το σύστημα net-metering, του συμψηφισμού δηλαδή παραγόμενης - καταναλισκόμενης ενέργειας. Η μέθοδος θεσμοθετήθηκε και στην χώρα μας με τον νόμο 4203/2013 και προβλέπει την ιδιοκατανάλωση του ρεύματος και την αφαίρεση της αξίας του καταναλισκόμενου ρεύματος από το ρεύμα που αγοράζει το κάθε νοικοκυριό από την ΔΕΗ. Αν και ακόμη η διείσδυση της μεθόδου φτάνει μόλις το 2%, θεωρείται ότι μπορεί να είναι μία λύση για τον κλάδο των φωτοβολταϊκών, καθώς εγκαταλείπονται οι υψηλές επιδοτούμενες τιμές και το παραγόμενο ρεύμα αγγίζει το λεγόμενο grid parity (το κόστος παραγωγής μιας κιλοβατώρας ηλιακού ρεύματος δεν υπερβαίνει την τιμή πώλησης προς τον τελικό καταναλωτή).
Όπως σημειώνει σε δηλώσεις του στην «Καθημερινή», ο περιβαλλοντολόγος κ. Στέλιος Ψωμάς: «Στη Βουλή κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου, ο υφυπουργός ΠΕΚΑ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής ρύθμισης με την οποία ο συμψηφισμός και η λογιστική εκκαθάριση θα γίνονται σε ετήσια βάση και όχι ανά τετράμηνο, κάτι που αποτελεί άλλωστε και την κυρίαρχη τακτική διεθνώς. Πρέπει συνεπώς να προβλεφθεί σύντομα η πίστωση τυχόν περίσσειας παραγόμενης ενέργειας στη διάρκεια μιας μετρητικής περιόδου (τετραμήνου), στις επόμενες μετρητικές περιόδους, χωρίς, ωστόσο, να δύναται να υπερβεί η πίστωση τη διάρκεια ενός έτους». Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στον αυτοπαραγωγό να κάνει χρήση της περίσσειας ενός τετραμήνου (η οποία θα έχει διοχετευθεί στο δίκτυο) κατά τη διάρκεια ενός χρόνου.
Ενώ σήμερα η περίσσεια ενέργειας διοχετεύεται στο δίκτυο, χωρίς, κατά κανόνα, αποζημίωση του παραγωγού, με το net metering ο παραγωγός μπορεί να συμψηφίσει την ενέργεια που παράγει με την ενέργεια που αγοράζει από τη ΔΕΗ στη διάρκεια ενός έτους. Με τον τρόπο αυτό, παρά την εγκατάλειψη της χρηματοδότησης μέσω των «ακριβών» feedin tariff, το net metering δίνει ένα κίνητρο για στροφή στην «πράσινη ενέργεια».

Πηγη: energia.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου