.

Διέξοδος στην ανάπτυξη τα επιχειρηματικά πάρκα - ΕΠΠΑΘΕ: Πρότυπος χώρος υποδοχής επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Οι συνθήκες της οικονομίας επιβάλλουν στις επιχειρήσεις να είναι ευέλικτες και να λειτουργούν έξυπνα. Υπάρχουν πλήθος διαδικασιών, νόμων και υποχρεώσεων που πολλές φορές καταδικάζουν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες λόγω της πολυπλοκότητας και της γραφειοκρατίας που καλούνται να ακολουθήσουν αλλά και λόγω της έλλειψης των απαραίτητων υποδομών του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο θα πρέπει να υλοποιηθεί μια επένδυση.
Η σύγχρονη τάση στο επιχειρείν που εξασφαλίζει οικονομίες κλίμακας και βοηθάει τις επιχειρήσεις να επικεντρώνονται στα κρίσιμα για αυτές επιχειρησιακά ζητήματα είναι η χωροθέτησή τους, δηλαδή με απλά λόγια η συστέγαση/γειτνίασή τους. Μια οριοθετημένη περιοχή που είναι οργανωμένη και διαθέτει περιβαλλοντικούς και πολεοδομικούς όρους και κανόνες εκ των προτέρων γνωστούς, δηλαδή ένα επιχειρηματικό πάρκο, αποτελεί μια πολύ ελκυστικά βέβαιη επιλογή επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να εστιάσουν στη διαχείριση των επαγγελματικών τους ρίσκων και στη μεγιστοποίηση των οικονομικών τους πόρων, δίνοντας ώθηση στην ανάπτυξή τους.


Τα επιχειρηματικά πάρκα είναι οργανικά ολοκληρωµένα σύνολα δοµών, υπηρεσιών και υποδοµών που ιδρύονται και λειτουργούν για την υποστήριξη δραστηριοτήτων του δευτερογενούς και του τριτογενούς τομέα. Υποστηρίζουν την περιφερειακή ανάπτυξη, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης, βοηθούν στη βελτίωση των υποδομών και της ανταγωνιστικότητας, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Τα επιχειρηματικά πάρκα αποτελούν ουσιαστικά τη μοναδική διέξοδο για την ανάπτυξη βιοτεχνικών, βιομηχανικών εγκαταστάσεων και άλλων δραστηριοτήτων, όπως οι μεταφορές, οι εμπορικές αποθηκεύσεις κ.ά. Το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τη βιομηχανία, σε συνδυασμό με τη νέα νομοθεσία για τα επιχειρηματικά πάρκα, οδηγεί τις επιχειρήσεις στην εγκατάσταση ή στη μετεγκατάστασή τους σχεδόν αποκλειστικά σε θεσμοθετημένες περιοχές επιχειρηματικών πάρκων.

Ενα τέτοιο πάρκο βρίσκεται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη. Σε μια έκταση περίπου 1.000 στρεμμάτων λειτουργεί το Επιχειρηματικό Πάρκο Θεσσαλονίκης (ΕΠΠΑΘΕ), ένας χώρος διεθνών προδιαγραφών και δυνατοτήτων, με πλήρως ολοκληρωμένες υποδομές, που μπορεί να φιλοξενήσει συνολικά βιομηχανικές εγκαταστάσεις 684.000 τ.μ. Τα 470 στρέμματα έχουν διαμορφωθεί σε αυτόνομα οικοδομικά τετράγωνα, ενώ 304 στρέμματα αποτελούν τους κοινόχρηστους χώρους, τους χώρους πρασίνου, τους χώρους άθλησης, τους δρόμους και τους πεζοδρόμους του επιχειρηματικού πάρκου.  

Το Επιχειρηματικό Πάρκο Θεσσαλονίκης (ΕΠΠΑΘΕ), ένας χώρος διεθνών προδιαγραφών και δυνατοτήτων, λειτουργεί σε μια έκταση περίπου 1.000 στρεμμάτων

Το ΕΠΠΑΘΕ λειτουργεί παρέχοντας τη δυνατότητα άμεσης εγκατάστασης, προνομιακούς όρους επιχορήγησης που προκύπτουν από τον αναπτυξιακό νόμο και ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους δόμησης, αλλά και  έναν πρότυπο κανονισμό λειτουργίας και περιβαλλοντικής διαχείρισης για όλες τις εγκατεστημένες επιχειρήσεις. Επιπλέον παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων, ενώ διαθέτει άρτιες υποδομές οδοποιίας, ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, πυρασφάλειας, αλλά και Κέντρο Διαχείρισης - Εξυπηρέτησης των εγκατεστημένων επιχειρήσεων και αποτελεί πράγματι έναν προνομιακό χώρο εγκατάστασης επιχειρήσεων με υψηλές απαιτήσεις.

Πιο αναλυτικά, στο ΕΠΠΑΘΕ έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα παρακάτω έργα υποδομών:

Εργα οδοποιίας με εσωτερικούς δρόμους, σήμανση, φωτισμό και δύο κόμβους διασύνδεσης με το εθνικό οδικό δίκτυο.  

Υδραυλικά έργα, δίκτυα όμβριων υδάτων, ακάθαρτων, ύδρευσης, άρδευσης, γεωτρήσεων, δεξαμενών, δύο μεγάλα αντλιοστάσια ύδρευσης - άρδευσης και δύο αντλιοστάσια ομβρίων, καθώς και εννέα αντλιοστάσια ακαθάρτων.
Κεντρική μονάδα μηχανικής, χημικής και βιολογικής επεξεργασίας.

Δίκτυο Μέσης Τάσης αποκλειστικής χρήσης ισχύος 9.000 KVA για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με δυνατότητα επέκτασης στα 24.000 ΚVA, εφόσον απαιτηθεί.

Δίκτυο οπτικών ινών, καθώς και δίκτυο τηλεματικής και φωνής-δεδομένων.

Διασύνδεση με το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο και χώρος φορτoεκφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων.

Ο σιδηροδρομικός σταθμός προβλέπεται να λειτουργεί ως train cargo terminal και θα μπορεί να διαχειρισθεί εμπορευματοκιβώτια, μεγάλα φορτία, καθώς και παλετοποιημένα ή μη εμπορεύματα σε βαγόνια.

Εργα πρασίνου με συντήρηση της υπάρχουσας χλωρίδας (10.000 δέντρα και θάμνοι) και φύτευση 2.500 επιπλέον δένδρων και 8.500 θάμνων. Εγκατάσταση αρδευτικού συστήματος σε συνολική έκταση 160 στρ. κοινόχρηστων χώρων.

Φυλασσόμενος χώρος στάθμευσης φορτηγών, με χώρους υγιεινής για τους οδηγούς.  

Κτίριο διοίκησης όπου στεγάζονται ο φορέας διαχείρισης ΔΕΠΠΑΘΕ ΑΕ, οι Υπηρεσίες Υγιεινής και Ασφάλειας, οι Υπηρεσίες Περιβαλλοντικών Ελέγχων, η Τεχνική Υπηρεσία Συντήρησης, το ιατρείο, ενώ θα μπορούν να παρέχονται στις επιχειρήσεις υπηρεσίες όπως η διαχείριση μεταφορών μέσω του σιδηροδρομικού σταθμού, φύλαξης, καθαριότητας, τεχνικής συντήρησης εγκαταστάσεων και πρασίνου, ενώ έχει προβλεφθεί και η λειτουργία καφετέριας - εστιατορίου, τράπεζας, μίνι μάρκετ κτλ.

H προνομιακή θέση του ΕΠΠΑΘΕ διευκολύνει την πρόσβαση αλλά και τις μεταφορές. Βρίσκεται στη Δυτική Θεσσαλονίκη σε απόσταση 20 χλμ. από τον σιδηροδρομικό σταθμό και τον λιμένα Θεσσαλονίκης και 30 χλμ. από το αεροδρόμιο «Μακεδονία».  Επιπλέον, πέραν της σιδηροδρομικής διασύνδεσης, γειτνιάζει με τον κόμβο των αξόνων της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Εδεσσας και τον αυτοκινητόδρομο Μαλγάρων - Ευζώνων (Εγνατία οδός - FYROM).  


0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου