.

Αλλάζουν οι όροι δόμησης, «λάστιχο» τα Πολεοδομικά Σχέδια

«Λάστιχο» γίνονται οι διατάξεις χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμό (τα πρώην Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια), στο όνομα μιας αμφιλεγόμενης ανάπτυξης που θα επιβαρύνει το αστικό και φυσικό περιβάλλον: Θα μπορούν να τροποποιούνται ανά πάσα στιγμή για να «χωρέσουν» σχέδια fast track και να διευκολύνουν ιδιωτικές επενδύσεις κατά περίπτωση. Ούτε οι προστατευόμενες περιοχές θα μείνουν αλώβητες. Στο σχετικό νομοσχέδιο που ετοίμασε το υπουργείο Περιβάλλοντος, περιλαμβάνονται επίσης νέες ρυθμίσεις για μεταφορά συντελεστή δόμησης.

 Στόχος είναι η διαμόρφωση «εύπλαστων» κανόνων χωροταξικού σχεδιασμού, που θα μπορούν να προσαρμόζονται στις εκάστοτε ανάγκες, όπως ζητούν τα υπουργεία Τουρισμού και Ανάπτυξης.
Με το νομοσχέδιο - που βρίσκεται στο τελικό στάδιο της επεξεργασίας, ορίζονται δύο επίπεδα σχεδιασμού:
- Το εθνικό, το οποίο θα υλοποιείται με ευθύνη του ΥΠΕΚΑ.
- Περιφερειακές στρατηγικές, που θα εγκρίνονται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Προβλέπει προσαρμογή του σχεδιασμού στις αναπτυξιακές απαιτήσεις. Ετσι, κατ' εξαίρεση, οι Περιφερειακές Στρατηγικές όπως και τα Δημοτικά Χωροταξικά Σχέδια Ανάπτυξης (πρώην  Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια) θα μπορούν να τροποποιούνται, προκειμένου να ενσωματωθούν έργα δημόσιας ωφέλειας, «fast track» ανάπτυξης δημόσιων ακινήτων ή άλλες επενδύσεις.
Σε κάθε δήμο, το Δημοτικό Χωροταξικό Σχέδιο Ανάπτυξης θα ορίζει μια περιοχή στην οποία θα επιτρέπεται η ανάπτυξη παραγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριότητων και μια άλλη βιομηχανικού χαρακτήρα. Οι συγκεκριμένες περιοχές, ολόκληρες ή τμήματά τους, θα πολεοδομούνται.
Η σημαντικότερη αλλαγή που θα προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις, είναι η διάταξη που προβλέπει ότι οι ζώνες αυτές θα μπορούν να χωροθετούνται πολύ κοντά σε πόλεις και οικισμούς, καθώς από τη στιγμή που θα εγκρίνεται ένα Δημοτικό Χωροταξικό Σχέδιο Ανάπτυξης, δεν θα ισχύουν οι περιορισμοί που θέτει το Προεδρικό Διάταγμα 24/5/85 (ΦΕΚ 270Δ). Σήμερα, βάσει του συγκεκριμένου ΠΔ, απαγορεύεται η ανέγερση νέων βιομηχανικών εγκαταστάσεων μέσης και υψηλής όχλησης σε ζώνη 700 μέτρων γύρω από οικισμούς με πληθυσμό 2.000 ως 10.000 κατοίκων και σε ζώνη 1.000 μέτρων σε πόλεις μεγαλύτερες των 10.000 κατοίκων.
Στους δήμους με έντονη κτηνοτροφική δραστηριότητα θα δημιουργούνται κτηνοτροφικά πάρκα σε εκτός σχεδίου περιοχές, με στόχο την κοινή χρήση και αξιοποίηση των υποδομών (δρόμοι, εγκαταστάσεις, δίκτυα ηλεκτρισμού και ύδρευσης/αποχέτευσης, δίκτυα διαχείρισης των απορριμμάτων και αποβλήτων).
Σε περιοχές με ιδιαίτερα προβλήματα (π.χ. τόποι με εκτεταμένες δραστηριότητες εξόρυξης, πληγείσες περιοχές από φυσικές ή άλλες καταστροφές κ.λπ.), μπορεί να θεσπίζονται ειδικά καθεστώτα οικονομικής ενίσχυσης για σε επιχειρήσεις που εγκαθίστανται εκεί, ή να επιβάλλονται ανταποδοτικά τέλη στα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που αναπτύσσουν εκεί τις δραστηριότητές τους.
Στις εκτός σχεδίου περιοχές όπου δεν έχουν καθοριστεί χρήσεις (όπως περιοχές προστασίας, κατοικίας με εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, υποδοχής συντελεστή δόμησης, ιδιωτικής πολεοδόμησης, βιομηχανική περιοχή κ.λπ.) θα επιτρέπονται όλες οι χρήσεις των εκτός σχεδίου περιοχών καθώς και εγκαταστάσεις και δραστηριότητες χαμηλής και μέσης όχλησης.

Δόμηση σε προστατευόμενες περιοχές
Σφοδρότατες αντιδράσεις αναμένεται ότι θα προκαλέσει και η διάταξη που αναιρεί ουσιαστικά τους ισχύοντες περιορισμούς δόμησης σε προστατευόμενες περιοχές: Προβλέπει ότι σις δύο πλευρές των αυτοκινητοδρόμων που τις διασχίζουν, θα δημιουργηθεί ζώνη 200 μέτρων, όπου κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη θα επιτρέπεται η δόμηση.
Στο κείμενο του νομοσχεδίου δεν διευκρινίζεται εάν, κατά παρέκκλιση, η συγκεκριμένη διάταξη θα ισχύσει και για τις προστατευόμενες περιοχές για τις οποίες έχουν ήδη καθοριστεί με Προεδρικό Διάταγμα χρήσεις γης, όροι και περιορισμοί.
Η διάταξη αυτή θα οδηγήσει πρακτικά σε «γραμμική ανάπτυξη» κατά μήκος των οδών, με αποτέλεσμα τον κατακερματισμό οικοτόπων και προστατευόμενων περιοχών.
Στα ακίνητα αυτά θα επιτρέπεται η δημιουργία κατοικιών, εγκαταστάσεων αναψυχής, χονδρεμπορίου, αποθήκευσης, πάρκινγκ, πρατηρίων καυσίμων κλπ.

Μεταφορά συντελεστή δόμησης
Το νέο νομοσχέδιο επιφέρει μαγάλες αλλαγές και στους ισχύοντες κανόνες μεταφοράς συντελεστή δόμησης.
Οι ζώνες υποδοχής συντελεστή θα καθορίζονται από τα Δημοτικά Χωροταξικά Σχέδια Ανάπτυξης (πρώην Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια), τα οποία θα εκπονούνται από τους δήμους.
Αυτές οι περιοχές υποδοχής θα εντάσσονται σε περιοχές που θα επιλέγονται από το υπουργείο Περιβάλλοντος, σε εγκαταλελειμμένους οικισμούς, σε οικισμούς με πληθυσμό πάνω από 200 κατοίκους και 300 οικίες και σε οικισμούς με λιγότερους από 200 κατοίκους, ανεξάρτητα από τον αριθμό οικιών.
 Ως περιοχές υποδοχής συντελεστή μπορούν να ορίζονται και δημόσιες χορτολιβαδικές και βραχώδεις εκτάσεις.
Στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο Κρήτης και σε περιοχές με υψηλή πολεοδομική επιβάρυνση εξαιτίας της νομιμοποίησης αυθαιρέτων, δεν θα μπορούν να χωροθετούνται ζώνες συγκέντρωσης συντελεστή δόμησης.
 Οι ζώνες που θα υποδέχονται τους συντελεστές δόμησης θα πρέπει να είναι έκτασης τουλάχιστον 5.000 στρεμμάτων και να απέχουν το πολύ 10 χιλιόμετρα από το κοντινότερο οικιστικό κέντρο.
Για την πολεοδόμησή τους θα ακολουθηθεί η διαδικασία ιδιωτικής πολεοδόμησης ή επέκτασης των σχεδίων πόλης. Θα είναι αποκλειστικά αμιγούς κατοικίας, ενώ ορίζεται μέγιστη αρτιότητα οικοπέδων τα 400 μέτρα και μέγιστος συντελεστής δόμησης 0,5.

www.sofokleousin.gr

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου