.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Ξεκινά το πρόγραμμα «Horizon 2020» με προϋπολογισμό 15 δισ. ευρώ για το 2014~2015

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε στις 11 Δεκεμβρίου, για πρώτη φορά, προσκλήσεις υποβολής σχεδίων στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ορίζοντας 2020» για την έρευνα και την καινοτομία, με προϋπολογισμό 80 δισ. ευρώ. Η χρηματοδότηση, που θα ξεπεράσει τα 15 δισ. ευρώ μέσα στην επόμενη διετία, αποσκοπεί στην τόνωση της ευρωπαϊκής οικονομίας της γνώσης, καθώς και στην αντιμετώπιση ζητημάτων για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 12 τομείς στους οποίους θα εστιαστεί η δράση κατά το διάστημα 2014/2015, όπως την εξατομικευμένη υγειονομική περίθαλψη, την ψηφιακή ασφάλεια και τις «έξυπνες πόλεις».
Για πρώτη φορά, η Επιτροπή καθορίζει τις προτεραιότητες χρηματοδότησης για δύο χρόνια, παρέχοντας στους ερευνητές και τις επιχειρήσεις μεγαλύτερη βεβαιότητα όσον αφορά την ευρωπαϊκή πολιτική για την έρευνα. Οι περισσότερες προσκλήσεις που αφορούν τον προϋπολογισμό του 2014 είναι ήδη από σήμερα ανοικτές για την υποβολή σχεδίων, ενώ πρόκειται να ακολουθήσουν και άλλες εντός του έτους. Μόνο για τον προϋπολογισμό του 2014 φθάνουν τα 7,8 δισ. ευρώ, ενώ η χρηματοδότηση εστιάζει στους τρεις ακρογωνιαίους λίθους του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»:
Eπιστημονική αριστεία: περίπου 3 δισ. ευρώ, στα οποία περιλαμβάνονται υποτροφίες 1,7 δισ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας για επιστήμονες υψηλού επιπέδου και 800 εκατ. ευρώ για υποτροφίες Marie Curie για νεότερους ερευνητές (βλ. MEMO/13/1123).
Βιομηχανική υπεροχή: 1,8 δισ. ευρώ για την υποστήριξη της βιομηχανικής υπεροχής της Ευρώπης σε τομείς όπως οι ΤΠΕ, οι νανοτεχνολογίες, οι προηγμένες τεχνολογίες μεταποίησης, η ρομποτική, οι βιοτεχνολογίες και το διάστημα.
Κοινωνικές προκλήσεις: 2,8 δισ. ευρώ για καινοτόμα σχέδια που αφορούν τις επτά κοινωνικές προκλήσεις του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», μεταξύ άλλων: υγεία, γεωργία, ναυτιλία και βιοοικονομία, ενέργεια, μεταφορές, δράση για το κλίμα, περιβάλλον, αποδοτικότητα των πόρων και πρώτες ύλες, σκεπτόμενες κοινωνίες και ασφάλεια.
Περισσότερες πληροφορίες


0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου