.

Παρατείνεται και το 2014 η Αναστολή Νέων Συμβάσεων για Φωτοβολταϊκά - Μείωση 40% στα ΥΚΩ της Μέσης Τάσης

Παρατείνεται για ένα χρόνο η αναστολή σύναψης νέων συμβάσεων για φωτοβολταϊκά ενώ μειώνονται κατά 40% οι χρεώσεις των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας για τις βιομηχανίες που ηλεκτροδοτούνται από τη μέση τάση. Αυτά προβλέπει, μεταξύ άλλων, τροπολογία του ΥΠΕΚΑ που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων.

Αναλυτικότερα, οι διατάξεις της τροπολογίας προβλέπουν:
-Παράταση της αναστολής σύναψης συμβάσεων σύνδεσης και πώλησης φωτοβολταϊκών σταθμών για ένα ακόμη έτος, δηλαδή μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014. Από την αναστολή εξαιρούνται τα φωτοβολταϊκά στις στέγες.
-Παράταση για 2 έτη (μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015) της προσωρινής ενιαίας άδειας λειτουργίας των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ.
-Δίνεται εναλλακτική δυνατότητα για τη χορήγηση άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών με την υποβολή εγγυητικής επιστολής ισόποσης προς το ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο.
-Παρατείνεται η σύμβαση εκμετάλλευσης του μεταλλείου Λάρυμνας από τη ΛΑΡΚΟ έως ότου εγκατασταθεί ο πλειοδότης που θα προκύψει από ανοικτό διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό, που θα προκηρύξει το ΥΠΕΚΑ για το μεταλλείο.
-Παρατείνεται η ρύθμιση που απαγορεύει στη ΔΕΠΑ και άλλους προμηθευτές φυσικού αερίου να περιλαμβάνουν σε συμβάσεις τους με τους επιλέγοντες πελάτες τους όρους δυσμενέστερους από αυτούς που περιλαμβάνονται στις δικές τους συμβάσεις με τους δικούς τους προμηθευτές (ιδίως ρήτρες take or pay).
-Μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία από την 31.12.2013 στην 31.03.2014 για τη μεταφορά στη ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής του Δικτύου) του προσωπικού της ΔΕΗ που είναι αποσπασμένο στον ΕΟΠΥΥ.
-Εξισώνεται η χρέωση των ΥΚΩ στη Μέση Τάση (με ετήσια κατανάλωση ανά παροχή από 13 GWH και άνω) με την Υψηλή. Έτσι η χρέωση μειώνεται αναδρομικά από 1ης Οκτωβρίου σε 4,14 ευρώ ανά μεγαβατώρα από 6,91 ευρώ που ίσχυε ως τώρα.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου