.

ΤΕΕ: Οριστικοί πίνακες κατάταξης του «Μητρώου Ωφελουμένων» (Τεχνίτες και Διπλωματούχοι Μηχανικοί) για κατάρτιση με επιχορήγηση (Voucher)


Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, μετά από σχετικές αποφάσεις της Διοικούσας Επιτροπής του, ανακοίνωσε σήμερα (18/12/2013) τους οριστικούς  πίνακες κατάταξης του «Μητρώου Ωφελουμένων» (Τεχνίτες και Διπλωματούχοι Μηχανικοί), που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δράση «Κατάρτιση με επιχορήγηση (Voucher) ανέργων στον παραγωγικό τομέα Β΄της οικονομίας με υποχρεωτική απασχόληση». Παράλληλα ανακοίνωσε και τους οριστικούς πίνακες του «Μητρώου ΚΕΚ» ανα Περιφέρεια.
Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερομένοι, δεν θα ενημερωθούν με άλλο τρόπο εγγράφως ή ατομικά, αλλά ο καθένας με δική του φροντίδα και επιμέλεια θα πρέπει να λάβει γνώση των πινάκων αυτών που βρίσκονται αναρτημένοι στη σελίδα www.voucher.gov.gr.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου