.

ΕΚΤ: Περιοδικό "Καινοτομία, Έρευνα και Τεχνολογία" [τ. 92]

Το σχέδιο δράσης για το "άνοιγμα της εκπαίδευσης" παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο την αντιμετώπιση ψηφιακών προβλημάτων στην εκπαίδευση, τα οποία παρεμποδίζουν τα σχολεία και τα πανεπιστήμια να παρέχουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευση και ψηφιακές δεξιότητες οι οποίες θα απαιτούνται για το 90% των θέσεων εργασίας έως το 2020.

Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή εγκαινίασε και τον νέο δικτυακό τόπο "Ανοικτή εκπαίδευση Europa", που επιτρέπει σε σπουδαστές, επαγγελματίες και εκπαιδευτικά ιδρύματα να μοιράζονται δωρεάν ανοικτούς εκπαιδευτικούς πόρους. Την παρουσίαση της πρωτοβουλίας αυτής πραγματεύεται
και το αφιέρωμα του τεύχους.
Το "άνοιγμα της εκπαίδευσης" εστιάζει σε τρεις κύριους στόχους. Πρώτον, επιδιώκει τη δημιουργία ευκαιριών για οργανισμούς, εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους προκειμένου να καινοτομήσουν. Δεύτερον, αποβλέπει στην αυξημένη χρήση των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (Open Educational Resources, OER), εξασφαλίζοντας ότι τα εκπαιδευτικά υλικά που παράγονται με δημόσια χρηματοδότηση είναι διαθέσιμα σε όλους.
Τέλος, επιδιώκει τη βελτίωση της υποδομής των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (ΤΠΕ) και της συνδεσιμότητας στα σχολεία.
Ενημερωθείτε επίσης για νέες προσπάθειες οι οποίες έχουν ως στόχο τη στήριξη και την προώθηση της επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη, αλλά και την Ελλάδα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεκτείνει την ενιαία δικτυακή πύλη για τη χρηματοδότηση της ΕΕ, με αποτέλεσμα να διευκολύνει την πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση. Σε εθνικό επίπεδο, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) υλοποιεί την πρωτοβουλία "Μαζί στην Εκκίνηση!", σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα και με τη συμμετοχή δικτύου επιχειρήσεων-μελών
του, με στόχο την ενθάρρυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των νέων επιστημόνων, του πολυτιμότερου ανθρώπινου κεφαλαίου που διαθέτει σήμερα η χώρα.
Επίσης, η νέα διαδικτυακή πλατφόρμα ProGreece αποτελεί ένα νέο διαδραστικό κοινωνικό δίκτυο στη διάθεση των ελληνικών επιχειρήσεων, που σηματοδοτεί ακόμη μία επιτυχημένη προσπάθεια με σκοπό την προώθηση των ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό και ειδικότερα στη
γερμανική αγορά.
Διαβάστε, ακόμη, για αξιέπαινα επιτεύγματα Ελλήνων ερευνητών: Ένα καινοτόμο σύστημα για την καταμέτρηση της βαθμολογίας στο άθλημα της ξυλορακέτας θαλάσσης, μια νέα μέθοδος για την ανίχνευση πιθανής νοθείας σε προϊόντα ονομασίας προέλευσης, το έργο IOLanes που βελτιώνει τα συστήματα αποθήκευσης σε σύγχρονα πολυεπεξεργαστικά συστήματα, καθώς και τα αποτελέσματα του έργου PURSUIT που συμβάλλει στον ανασχεδιασμό της αρχιτεκτονικής του Διαδικτύου, η οποία θα επικεντρώνεται στο ίδιο το περιεχόμενο της πληροφορίας.
Στο τεύχος παρουσιάζονται επίσης και δύο νέα αποθετήρια του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης, το οποίο συνεχίζει την ανάπτυξη αποθετηρίων και την ανοικτή πρόσβαση στη γνώση. Το νέο ψηφιακό αποθετήριο Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα με σημαντικό περιεχόμενο
για τον κόσμο της πληροφορικής και του διαδικτύου δημιουργήθηκε για να παρέχει ανοικτή πρόσβαση σε υλικό της Εταιρείας ΕΛ/ΛΑΚ. Το αποθετήριο του Ιστορικού Αρχείου Αιγαίου "Εργάνη" στοχεύει στην ανάδειξη του πλούσιου τεκμηριωμένου υλικού του, αποτυπώνοντας την επιχειρηματική και πολιτιστική άνθιση του βορειοανατολικού Αιγαίου κατά τους προηγούμενους αιώνες. Επιπλέον, το διαδικτυακό περιβάλλον ηλεκτρονικών εκδόσεων του ΕΚΤ ePublishing είναι πλέον διαθέσιμο και στην αγγλική γλώσσα. Η αξία όμως της Ανοικτής Πρόσβασης επιβεβαιώνεται και από τη νέα μελέτη της ΕΕ, λεπτομέρειες για την οποία μπορείτε να διαβάσετε στο τεύχος.
Στην ενότητα για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο μπορείτε να διαβάσετε για τα αποτελέσματα της μελέτης "Ερευνητικά Clusters για Περιφερειακή Ανάπτυξη 2007-2013: η ελληνική συμμετοχή" που εξέδωσε πρόσφατα το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Η μελέτη συνοψίζει τα αποτελέσματα του προγράμματος "Περιφέρειες της Γνώσης (REGIONS, RoK) του 7ου ΠΠ.
Επίσης γίνεται αναφορά στα αποτελέσματα της διεθνούς συνάντησης εργασίας για τις Ερευνητικές Υποδομές στις 5 Ιουλίου, στη Λισαβόνα, την οποία διοργάνωσε το ΕΚΤ ως συντονιστής του ευρωπαϊκού δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής για τις Ερευνητικές Υποδομές (EuroRIs-Net+).
Όπως πάντα, ενημερωθείτε για τις ανοικτές προκηρύξεις και τις εκδηλώσεις για έρευνα και καινοτομία στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

κλικ για να διαβάσετε το περιοδικό...

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου