.

ΔΕΗ: Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων Τ1/Α Διπλ. Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε (www.dei.gr) οι Οριστικοί Πίνακες Προσληπτέων της Προκήρυξης 1/2007 με τους επιτυχόντες της Κατηγορίας/Ειδικότητας Τ1/Α (Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί-Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί).

Οι εν λόγω οριστικοί πίνακες έχουν ήδη αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση στο Φύλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως.

Με την έκδοση των αποτελεσμάτων αυτής της Κατηγορίας/Ειδικότητας ολοκληρώνεται το σύνολο των αποτελεσμάτων της Προκήρυξης 1/2007.

Εκφράζουμε τα συγχαρητήρια μας σε όλους επιτυχόντες του Διαγωνισμού και ευχόμαστε υγεία, καλή σταδιοδρομία στην Επιχείρηση και καλή επιτυχία στο έργο τους.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου