.

ΚΑΠΕ για τις Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών στο “Eco Building Conference”

Οι Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών-ΕΕΥ είναι ένα νέο είδος επιχειρήσεων, που ήδη λειτουργούν με επιτυχία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, που αφορούν στην εξοικονόμηση και στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Οι ΕΕΥ παρέχουν στους πελάτες τους την κατάλληλη τεχνογνωσία και χρηματοδότηση, για την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ή παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ ή/και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης. Παράλληλα, αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ή την παραγόμενη ενέργεια από ΑΠΕ, από την οποία και γίνεται η αποπληρωμή της επένδυσης.
Το ΚΑΠΕ υλοποιώντας το έργο ‘’BioSolEsco’’ (Intelligent Energy for Europe –IEE) για την ανάπτυξη του μηχανισμού υλοποίησης έργων, μέσω των Επιχειρήσεων Ενεργειακών Υπηρεσιών, με έμφαση στους τεχνολογικούς τομείς των συστημάτων Βιομάζας και των Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων διοργανώνει ημερίδα με θέμα:

«Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών– Υλοποίηση Έργων ΑΠΕ». Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2010, κατά τη διάρκεια του 3ου συνεδρίου: Eco Building Conference (Expo Athens).

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστούν:
-Οι στόχοι, οι δράσεις και τα αποτελέσματα του προγράμματος BIOSOLESCo
-Το νομοθετικό πλαίσιο και το περιεχόμενο των Συμβάσεων Παροχής Ενεργειακών
Υπηρεσιών
-Οι Χρηματοδοτικοί Μηχανισμοί
-Παραδείγματα καλής εφαρμογής ενεργειακών υπηρεσιών για χρήση συστημάτων βιομάζας, θερμικών ηλιακών ή και συνδυασμό των δύο, στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών, εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ΑΠΕ, κατασκευαστικές εταιρείες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες) και επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα
(ξενοδοχεία, νοσοκομεία, αθλητικά κέντρα, επιχειρήσεις τηλεθέρμανσης κ.λπ.). Η είσοδος θα είναι ελεύθερη.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου