.

Η πρόταση της ΔΕΠΕΠΟΚ για τη νέα Ποντοκώμη

Η παρουσίαση της ΔΕΠΕΠΟΚ για τον παραδοσιακό οικισμό της Ποντοκώμης όπως παρουσιάστηκε στο αμφιθέατρο Ποντοκώμης την Δευτέρα 13.12.2010 από τον Πρόεδρο της κ. Μανώλη Παφίλη και το στέλεχος της κ. Κώστα Ισπόγλου δίνεται παρακάτω:

Παρουσίαση πρότασης ΔΕΠΕΠΟΚ για παραδοσιακό οικισμό νέας Ποντοκώμης Δεκ 2010

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου