.

Η πολεοδομική προμελέτη για τη νέα Ποντοκώμη

Η παρουσίαση της πολεοδομικής προμελέτης της νέας Ποντοκώμης πραγματοποιήθηκε από την ΑΝΚΟ στο Δημοτικό Συμβούλιο Δημ. Υψηλάντη την Δευτέρα 13.12.2010 ενώπιον κατοίκων και φορέων ώστε να υπάρξει διαβούλευση το επόμενο χρονικό διάστημα. Ως Πρόεδρος της ΔΕ του ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας ο Δημήτρης Μαυροματίδης ανακοίνωσε ότι η ΔΕΗ απάντησε σε σχετικό ερώτημα προσδιορίζοντας τη συντέλεση της απαλλοτρίωσης τέλη του 2014. Ο Δήμαρχος Κοζάνης κ. Μαλούτας Λάζαρος δεσμεύθηκε,μετά από παρουσίαση και της πρότασης της ΔΕΠΕΠΟΚ για ενσωμάτωση στοιχείων παραδοσιακού οικισμού στον εν λόγω οικισμό, ότι θα υπάρξει διαβούλευση και παρουσίαση της μελέτης στην Ποντοκώμη πριν τη λήψη τελικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης.
Παρουσίαση πολεοδομικής προμελέτης για νέα Ποντοκώμη Δεκ 2010

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου