.

ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας: Συνεδρίαση Δ.Ε. 21.12.2010

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 31η ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
ΤΡΙΤΗ 21-12-2010 ΩΡΑ: 8:00 μ.μ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ενημέρωση – Ανακοινώσεις.
α) Επιστολή Προέδρου Δ.Ε. Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας καθηγητή Ιωάννη Μανωλόπουλου για τη διαθεσιμότητα του για έγκυρη και αυθεντική πληροφόρηση σχετικά με το Δ.Τ. του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.
β) Από Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2011 στα γραφεία του Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. η ομάδα υποστήριξης των νέων συναδέλφων μηχανικών.
γ) Ανακοίνωση ΕΤΑΑ για σύναψη σύμβασης έργου με ιατρούς και οδοντιάτρους.
δ) Την Τετάρτη 22-12-2010 η ενημέρωση των μαθητών – μαθητριών του 3ου Γενικού Λυκείου για τις Πολυτεχνικές Σχολές.
ε) Πολεοδομική προμελέτη Νέας Ποντοκώμης.

2. Τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με την απελευθέρωση του επαγγέλματος του μηχανικού.

3. Ένσταση Νομαρχιακής Επιτροπής Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. και μελετητών κατά σύναψης συμβάσεων για εκπόνηση μελετών Δήμου Καστοριάς από την ΑΝ.ΚΑΣ. Α.Ε.

4. Επιλογή επικεφαλής για την ενδιάμεση αξιολόγηση του ΕΑΠ Κοζάνης 2007-2011.

5. Αίτηση Ταργοντσίδη Ανδρόνικου για διενέργεια πραγματογνωμοσύνης σε κατασκευή οικοδομής στην Πτολεμαΐδα (αφορά τις αναγκαίες εργασίες αποπεράτωσης και το κόστος αποπεράτωσης).

6. Εκδηλώσεις κοπής βασιλόπιτας Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ.

7. Εισήγηση Μ.Ε. Δημοσίων Έργων Τ.Ε.Ε./Τ.Δ.Μ. για παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου τροποποίησης θεσμικού πλαισίου για τα δημόσια έργα.


Ο Πρόεδρος

Δ. Μαυροματίδης

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου