.

Παρουσίαση πολεοδομικής προμελέτης για τη νέα Ποντοκώμη

H πολεοδομική μελέτη (σε επίπεδο προμελέτης) για το νέο οικισμό Ποντοκώμης θα παρουσιαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Δημητρίου Υψηλάντη που θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Δευτέρα 13.12.2010 στις 18:00 στο αμφιθέατρο Ποντοκώμης.

Αναλυτικότερα θα παρουσιαστεί από την ΑΝΚΟ:
• Συνοπτική περιγραφή του προγράμματος μετεγκατάστασης μέχρι σήμερα
• Πολεοδομική και Περιβαλλοντική ανάλυση των δεδομένων της ευρύτερης περιοχής που πάρθηκαν υπόψη για το νέο οικισμό
• Συσχέτιση με το νεο ΓΠΣ του Δήμου Κοζάνης
• Βασικές Αρχές σχεδιασμού του νέου οικισμού
• Προγραμματικά μεγέθη
• Πολεοδομική οργάνωση του νέου οικισμού
• Περιβαλλοντική agenda του νέου οικισμού
• Στρατηγικός σχεδιασμός υποδομών

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου