.

Η ΔΕΗ και η EDF Energies Nouvelles υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας

Η ΔΕΗ, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες και η γαλλική EDF Energies Nouvelles ανακοινώνουν την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για την ανάπτυξη έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα.
Η συμφωνία αφορά κυρίως την αξιοποίηση της συνδυασμένης γνώσης και εμπειρίας των δύο ομίλων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με σκοπό την ανάπτυξη μεγάλων, πολύπλοκων και τεχνολογικά προηγμένων ενεργειακών έργων στην Ελλάδα.
Βάσει αυτής της συνεργασίας οι δύο όμιλοι μελετούν την από κοινού ανάπτυξη ενός αριθμού έργων με προτεραιότητα έργα αιολικής ενέργειας από την EDF Energies Nouvelles στη Φλώρινα, περιοχή μεγάλου δυναμικού, ισχύος τουλάχιστον 200ΜW, καθώς επίσης και ένα υβριδικό έργο στην Κρήτη που θα συνδυάζει αιολικό πάρκο ισχύος 90MW και υδροηλεκτρικό σταθμό με αντλιοστάσιο.
Η συμφωνία ενισχύει περαιτέρω την συνεργασία του Ομίλου ΔΕΗ με την EDF Energies Nouvelles στην Ελλάδα που έχει ξεκινήσει με την από κοινού λειτουργία αιολικού πάρκου ισχύος 38ΜW στη Βοιωτία.

ΔΕΗ ΑΕ

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. είναι σήμερα η μεγαλύτερη εταιρία παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, με περισσότερους από 7,5 εκατομμύρια πελάτες. Έχει στην ιδιοκτησία της το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τα δίκτυα Διανομής. Η ΔΕΗ διαθέτει πολύ μεγάλη υποδομή σε εγκαταστάσεις ορυχείων λιγνίτη, παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι επίσης μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές επιχειρήσεις ως προς τα πάγια ενεργητικά της στοιχεία, ενώ κατέχει ηγετική θέση ως εταιρία κοινής ωφέλειας στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.
Η εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων παραγωγής της ΔΕΗ το 2009 ανήλθε σε 12.800 MW, καλύπτοντας το 84% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος της χώρας. Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΔΕΗ κατά το 2009 ανήλθε σε 6.030 εκατ. ευρώ και τα μετά από φόρους κέρδη στα 693 εκατ. ευρώ, ενώ η καθαρή παραγωγή ανήλθε σε 50,1 TWh με τις συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές να διαμορφώνονται σε 54,4 TWh. Στα τέλη του 2009, οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ ήταν περισσότεροι από 22.500.
Η ΔΕΗ Α.Ε. ιδρύθηκε πριν από 60 χρόνια, το 1950, ενώ από 12.12.2001 έχει εισαχθεί στα Χρηματιστήρια Αξιών Αθηνών και Λονδίνου.

ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε., 100 % θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ, είναι η μόνη ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται και στις πέντε κύριες μορφές των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Αιολική, Υδροηλεκτρική, Ηλιακή, Γεωθερμική & Βιομάζα).
Έχοντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία της ΔΕΗ στο χώρο του ηλεκτρισμού, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. επιστρατεύει τη δύναμη και τους πόρους της φύσης για να παράξει ηλεκτρική ενέργεια με μηδενική επίπτωση στο περιβάλλον. Η εταιρεία έχει στο δυναμικό της 123 MW εγκατεστημένης ισχύος σε αιολικά πάρκα, μικρά υδροηλεκτρικά και φωτοβολταϊκά (τέλος 2009), 200 MW έργων υπό ή κοντά σε κατασκευή (έως τα τέλη του 2011) και πλήθος ακόμα έργων υπό μελέτη και ανάπτυξη, σε διάφορες φάσεις.
Σελ. 2 από 3
Παράλληλα με την αξιοποίηση των παραπάνω πέντε μορφών ενέργειας, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. μελετά και αναπτύσσει λύσεις και σε άλλους, εναλλακτικούς κλάδους παραγωγής ηλεκτρισμού, όπως τα υβριδικά συστήματα. Με επενδύσεις ύψους 2 δισ. ευρώ έως το 2015, σύγχρονη τεχνοκρατική διοίκηση και άριστα καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. οδηγεί την ανάπτυξη του κλάδου των ΑΠΕ στην Ελλάδα και συμμετέχει στην οικονομική ανάπτυξη μέσα από έργα που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής σε όλη τη χώρα, από την Θράκη έως και την Κρήτη, από τα Δωδεκάνησα έως και τα Επτάνησα. Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας για το 2009 ανήλθαν στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Όραμά της είναι να υλοποιήσει σήμερα τις αυριανές μορφές ενέργειας, παραδίδοντας στη νέα γενιά ένα πιο καθαρό, οικολογικό και ασφαλές περιβάλλον.


EDF Energies Nouvelles

Με δραστηριότητα στην Ευρώτη και τη Βόρειο Αμερική, ο όμιλος EDF Energies Nouvelles είναι ηγέτης στον κλάδο παραγωγής πράσινης ενέργειας. Με πολλά χρόνια εμπειρίας σε έργα αιολικής ενέργειας και πιο πρόσφατα σε φωτοβολταϊκά συστήματα, ο όμιλος δραστηριοποιείται και στην αγορά ανανεώσιμων όπως μικρές υδροηλεκτρικές μονάδες, θαλάσσια ενέργεια, βιομάζα, βιοκαύσιμα και βιοαέριο. Επιπλέον, ο όμιλος επεκτείνει τις δραστηριότητές του στην διανομή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Ο όμιλος, 50% του οποίου ανήκει στην EDF Group, είναι εισηγμένος στο Euronext Paris από τον Νοέμβριο 2006.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου