.

Νέο Σύστημα Διαβάθμισης των ΑΔΙ προτείνουν οι Ανεξάρτητοι Ηλεκτροπαραγωγοί

Αναδημοσίεση: energia.gr

Την υιοθέτηση ενός συστήματος bomus- malus για το μηχανισμό των Αποδεικτικών Διαθεσιμότητας Ισχύος υποστηρίζουν οι ανεξάρτητοι παραγωγοί. Τάσσονται υπέρ της διαβάθμισης των ΑΔΙ, με κριτήριο τις περιβαλλοντικές επιδόσεις, την απόδοση και την ηλικία των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, ώστε η αγορά να λειτουργεί με το βέλτιστο ενεργειακό μίγμα, να προωθείται η ηλεκτροπαραγωγή υψηλού βαθμού απόδοσης και να ανοίξει ο δρόμος για την απόσυρση των παλαιών και ρυπογόνων μονάδων.

Για το θέμα αυτό ο ΕΣΑΗ έχει πραγματοποιήσει σχετική μελέτη, που έχει παραδοθεί στο ΥΠΕΚΑ, ενώ έχει καταθέσει πρόσφατα και σχετική πρόταση στη ΡΑΕ, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες του energia, την αντιμετωπίζει με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Πιο συγκεκριμένα, πέρα από τη διοικητικά οριζόμενη τιμή των 45.000 ευρώ ανά MW και ανά έτος, η οποία συνιστά τη μέση επιβάρυνση του κόστους ΑΔΙ για όλο το ηλεκτροπαραγωγικό σύστημα και παραμένει σταθερή, με βάση την υπουργική απόφαση της 29/10/2010, ο ΕΣΑΗ προτείνει δύο επιπλέον προσεγγίσεις, για την εξειδίκευση αυτής της απόφασης.

Στην πρώτη, να λαμβάνεται υπόψη η πραγματική εκπομπή CO2 από το σύνολο των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με βάση τα στοιχεία του 2009 και οι υδροηλεκτρικές μονάδες να αποζημιώνονται με το τίμημα που προκύπτει για την πλέον αποδοτική και λιγότερο ρυπογόνα θερμική μονάδα του Συστήματος. Έτσι, οι υδροηλεκτρικές μονάδες και οι μονάδες φυσικού αερίου με τεχνολογία συνδυασμένου κύκλου να αποζημιώνονται με 67.800 ευρώ/ MW-έτος, ενώ οι λιγνιτικές με 12.800 έως 30.100 ευρώ/ MW-έτος.

Στη δεύτερη, να γίνεται συνδυασμός της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς και της ηλικίας των μονάδων, οπότε οι μονάδες συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου να αποζημιώνονται με 58.400 ευρώ/ MW-έτος, οι υδροηλεκτρικές με 49.300 ευρώ/ MW-έτος και οι λιγνιτικές με 32.400 ευρώ/ MW-έτος.

Όπως προκύπτει από τις προσεγγίσεις αυτές, οι μονάδες φυσικού αερίου συνδυασμένου κύκλου, οι οποίες θεωρούνται οι πιο αποδοτικές και λιγότερο ρυπογόνες, προτείνεται να αποζημιώνονται με τιμές ΑΔΙ πολύ υψηλότερες από την πρόσφατα ρυθμιζόμενη τιμή των 45.000 ευρώ. Ο ΕΣΑΗ μάλιστα με στοιχεία που παρέθεσε στο υπουργείο υποστηρίζει ότι για τις συγκεκριμένες μονάδες η τιμή των ΑΔΙ στις 70.000 ευρώ μόλις καλύπτει οριακά το αντίστοιχο τμήμα του κόστους της κεφαλαιακής δαπάνης.

Ο ΕΣΑΗ θεωρεί ότι η υιοθέτηση των περιβαλλοντικών κριτηρίων για τον υπολογισμό των ΑΔΙ είναι σύμφωνη με τη διεθνώς εφαρμοζόμενη πρακτική και σηματοδοτεί την πρόθεση της πολιτείας για την προώθηση περιβαλλοντικά φιλικών τεχνολογιών στον ενεργειακό τομέα.

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου