.

Σε δημόσια διαβούλευση ο αναπτυξιακός νόμος

Σε δημόσια διαβούλευση ο νέος επενδυτικός νόμος μέχρι τις 24 Δεκεμβρίου στο opengov.gr
Μπορείτε να κατεβάσετε (κλικ):

την Εισηγητική Έκθεση

το Σχέδιο Νόμου

0 σχόλια

Δημοσίευση σχολίου

Δημοσίευση σχολίου